ABB'de mesai saatleri yeniden düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde mesai saatleri, kabine toplantısının ardından açıklanan "normalleşme süreci"yle uyumlu hale getirildi

ABB'de mesai saatleri yeniden düzenlendi

CiddiGazete- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde mesai saatleri yeniden düzenlenerek, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Personel Şube Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderildi. Mesai saatleri, çalışan yoğunluğunu azaltmak için üç farklı saat diliminde uygulanacak.

"Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" başlıklı genelgede şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanlığınca Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler hakkında 01 Mart 2021 tarih ve 31410 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/5 sayılı Genelge ile; 02/03/2021 tarihi itibarıyla COVID-19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 26/08/2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlara Esnek Çalışma Yöntemlerinin Uygulamasına ilişkin "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu 2020/11 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırıldığı, bu tarih itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacağı, çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağına karar verilmiştir.

Bu nedenle; Belediyemizde istihdam şekline bakılmaksızın tüm personele yönelik olarak uygulanan vardiyalı, esnek çalışma ve mesai saatlerine ilişkin düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında yürürlükten kaldırılmış olup, (Zabıta ve İtfaiye Daire Başkanlıkları hariç) mesai saatlerinin Ankara Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/03/2021 tarih ve E.11864 sayılı yazısı eki mesai saat tablosuna uygun üç gruba ayrılarak aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmesi ile 60 yaş üstü çalışan personel ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılmalarının devamına, idari izinli personelin amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmamasına ve hizmetine ihtiyaç duyulan personelin çağrıldıkları anda görevlerine dönmeleri ile Kamu hizmetlerinin aksaklığa sebebiyet verilmeden yürütülmesi hususunda birimlerce gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederim.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 18:05
YORUM EKLE