CiddiGazete- Anayasa Mahkemesince (AYM), Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde bireysel başvuru süresinin 3 ay boyunca durdurulmasını kararlaştırdı.

Emekli maaşlarıyla ilgili yeni gelişme Emekli maaşlarıyla ilgili yeni gelişme

AYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, depremden etkilenen illerde 6 Şubat'tan başlayarak 6 Nisan'a kadar OHAL ilan edildiği vurgulandı ve 6 Nisan günü de dahil olmak üzere bireysel başvuru süresinin durdurulduğu belirtildi.

Başvuru süresinin, 7 Nisan itibarıyla işlemeye başlayacağı belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

Bireysel başvuru sürelerine ilişkin kamuoyunda oluşan tereddütleri gidermek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür:

1) 11/2/2023 tarihli 32101 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olağanüstü hâl (OHAL) ilan edilen illerde 6 Şubat 2023 (bu tarih dâhil olmak üzere) tarihinden itibaren 6 Nisan 2023'e kadar (bu tarih dâhil) bireysel başvuru süresi durdurulmuştur. Bireysel başvuru süresi, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

2) Bireysel başvuru süresinin durdurulmasına ilişkin söz konusu hüküm, OHAL ilan edilen illerin barosuna 6 Şubat 2023 tarihi ve öncesinde kayıtlı olan avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup aynı tarihte bu illerde bulunan avukatların takip ettiği dava ve işlerle ilgili olarak ülke genelinde uygulanır.

3) OHAL kapsamı dışındaki illerde ikamet eden kişiler ile bu illerin barosuna kayıtlı avukatların ve bürolarında çalışan kişilerin OHAL ilan edilen illerde kan veya kayın hısımlarının bulunması, OHAL ilan edilen illerde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmesi hâlinde bu madde hükmü, söz konusu kişiler ile avukatların takip ettiği dava ve işlerde 6 Mart 2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar ülke genelinde uygulanır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.