Bursa'da taksiciye 20 bıçak darbesi Bursa'da taksiciye 20 bıçak darbesi

CiddiGazete- Sayıştay denetçileri tarafından 2022 yılına yönelik Kastamonu Belediyesi'nde yaptıkları incelemede şaşırtıcı bulgular tespit etti.

Sayıştay'ın hazırladığı raporda belediyeye ait 22 taşıtın bulunamadığı ortaya çıktı.

Denetim raporunda, belediyenin aynı nitelikteki, birbirine yakın tarihlerde ortaya çıkan, aynı birimin ihtiyacı olan, aynı tedarikçiden yapılmış bazı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini parasal limitin altında kalmak amacıyla kısımlara bölündüğünü ve bu şekilde rekabet ortamının sağlanmadığını belirtti.

Belediyede çalışan işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinlerinin zamanında düzenli olarak kullandırılmadığını ve bu nedenle birikmiş yıllık izinlerinin bulunduğunu vurgulayan Sayıştay, işçi kadrosundaki bir kişinin de başkan yardımcısı vekili yapıldığına dikkat çekti.

Denetçiler belediyenin sahibi olduğu taşınmazlardan 5 tanesini dernek ve vakıflara tahsis ettiğini açıkladı.

KAYITLI 22 ARACIN AKIBETİ BELLİ DEĞİL

Belediyenin taşıtlarına ilişkin envanter kayıtları ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü trafik tescil kayıtlarını karşılaştıran denetçiler, 22 adet taşıtın İl Emniyet Müdürlüğü kayıtlarında bulunmasına rağmen belediye kamu envanterinde bulunmadığı ve bu taşıtların akıbetinin bilinmediğini tespit etti.

Raporda, belediyeden taşıtların akıbetinin belirlenmesi, kayıp ve ya kötüye kullanılmasından sorumlu olanların tespit edilmesi ve mevzuatın gerektirdiği işlemlerin yapılması istendi.

(Sözcü)