CiddiGazete- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 yılı Mart ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Rekabet Kurumu'ndan Google'a ceza Rekabet Kurumu'ndan Google'a ceza

Mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 544 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari İşlemler hesabı ise 782 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 193 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 241 milyon dolar oldu. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 104 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 604 milyon dolar net çıkış ve 12 milyon dolar net giriş kaydetti.

DOĞRUDAN YATIRIMDA NET ÇIKIŞ

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar martta 224 milyon doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 96 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 236 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 361 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1 milyar 935 milyon dolar net borçlanma, Genel Hükümet 314 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 216 milyon dolar net artış kaydetti.

REZERVDE 10,3 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 938 milyon dolar net artış ve Türk lirası cinsinden 464 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 402 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1054 milyon dolar, 27 milyon dolar ve 385 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 10 milyar 281 milyon dolar net azalış oldu.