Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir’in Türk öğrencilere okul sonrası Türkçe dersi verilmesinin kabul edilemez olduğu yönündeki açıklamalarına Twitter üzerinden tepki gösterdi.

“UTANÇ VERİCİ”

Eşit Haklar’dan sorumlu bir bakanın böyle bir açıklama yapmasının “utanç verici” olduğunu belirten Çelik şunları söyledi: “Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, Türk asıllı öğrencilere okul onrası Türkçe dersi verilmesinin kabul edilemez olduğunu söylemiş. Eşit Haklar’dan sorumlu bakanın böyle bir açıklama yapması utanç verici.”

“ASİMİLASYON ÇAĞRISI”

Bu sözler söylenirken ‘entegrasyon’dan bahsedilmesinin de çok yanlış olduğunun altını çizen Ömer Çelik açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Resmen en kaba haliyle asimilasyon çağrısı bu. Entegrasyonun sağlıklı olması için insanların ana dillerini öğrenmelerinin ve kimliklerini geliştirmelerinin önünde engel olmaması gerekir. İnsanların ana dillerini yasaklama çağrısı yaparak entegrasyondan bahsetmek sadece asimilasyoncu politikalara daha renli kılıf bulmaktan ibarettir.”

“AYDINLANMIŞ DESPOTİZM”

“Bu bakan geçen sene, Müslümanların bazen zorlamayla da olsa Batı’nın değerlerini benimsemesi gerektiğini” söylemişti.” diyen Çelik açıklamasını şöyle tamamladı: “Bu zihniyeti tanıyoruz. Orijinal değil. Afrika’da, Asya’da ve başka coğrafyalarda kültür dayatma adına büyük zalimliklere imza atmış bir zihniyetin güncellenmiş hali. Bu zihniyet birilerini ‘aydınlanma’ya zorlama hakkını kendine gören en baskıcı zihniyettir. Bu, ‘aydınlanmış despotizm’dir.

Bugün Avrupa demokrasileri için tehdit dışardan değil içerdendir. Bu baskıcı zihniyet demokrasiyi tehdit etmektedir.

Bu bakanın bu sömürgeci sözlerini okuyunca zihnimde Frantz Fanon’un ‘Siyah Deri Beyaz Maskeler’ kitabı satır satır canlandı yeniden.”