CiddiGazete- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında toplandı. Komisyonda, cemevlerinin elektrik ve su faturalarının devlet tarafından ödenmesini de içeren Vergi Usulü Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri yapıldı. Komisyonda AKP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan torba yasa teklifi görüşülerek kabul edildi.

"KENDİ PERSONELİ, KADROLARI OLACAK"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, cemevleri ile ilgili düzenlemeler hakkında konuştu. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’ndan bahseden Bakan Yardımcısı Alpaslan, "TİKA gibi, Yurtdışı Türkler gibi, Strateji Başkanlığı gibi genel müdür statüsünde bir başkanlık olacak. Bu başkanlığın içeresinde kendi personeli kadroları olacak" açıklamasında bulundu.

CEMEVLERİNİN GİDERLERİNİ BAKANLIK KARŞILAYACAK

Teklifle, cemevlerine yönelik yeni düzenlemeler öngörülüyor. Bu çerçevede; imar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile olası ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu cemevi yerleri ayrılacak. İl ve ilçelerde mülki idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla cemevi yapılabilecek.

Erdoğan'dan 3 Aralık'ta 'açıklama' hamlesi Erdoğan'dan 3 Aralık'ta 'açıklama' hamlesi

Cemevi yeri imar mevzuatına aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemeyecek. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve büyükşehir ilçe belediyeleri gerektiğinde, Alevi-Bektaşi kültürü ve erkan hizmetlerinin yürütüldüğü cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek, malzeme desteği sağlayabilecek. İl özel idareleri, il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihi doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek.

Cemevlerinin elektrik ve su faturaları devlet tarafından ödenecek. Buna göre; belediye ve bağlı kuruluşlar tarafından verilen indirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanı, cemevlerine de tanınacak. Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanacak.