CiddiGazete- CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan, "Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklif ile en düşük emekli aylığının net asgari ücret düzeyi olan 8.506 TL'ye yükseltilmesi, emeklilere yılda iki kez dini bayramlarda ödenen ikramiyelerin de net asgari ücret olarak verilmesi öngörüldü. Teklif ile ayrıca, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin, toplu iş sözleşmelerinden kamu emeklileri gibi yararlanması ile dönem içi milli gelirdeki artıştan da pay alabilmeleri amaçlandı.

Teklifin gerekçesinde şu değerlendirmelere yer verildi:

BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU 3.500- 5.000 ARASINDA MAAŞ ALIYOR

"Anayasa'nın 2'nci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir ve Anayasanın 60’ıncı maddesine göre herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 30-35 yıl çalıştıktan sonra emekli olmaya hak kazanan vatandaşlarımız, emeklilik dönemini huzur içinde geçirmek isterken ülkenin kötü ekonomik koşulları yüzünden ne yazık ki insanca yaşamalarını sağlayacak bir aylık veya gelir alamamaktadırlar. Büyük çoğunluğu 3500-5000 TL düzeyindeki yoksulluk ve açlık sınırının çok altında bir aylık gelirle yaşam mücadelesi veren emeklilerimiz, ömrünün geri kalanında refah içinde değil düşük emekli maaşlarıyla yarı aç yarı tok yaşamaya mahkum edilmektedir. Emekli yurttaşlarımızın onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli iyileştirmelerin bir an önce yapılması devletin sorumluluğudur.

AKP'NİN YANLIŞ POLİTİKALARI ENFLASYONU HORTLATTI

Türkiye, özellikle son 4 yıldır yanlış ekonomi politikaları ve ekonomi yönetiminin basiretsizliği gibi gerekçelerle çok ciddi bir ekonomik krizin içinden geçmektedir. Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı sosyal devlet ilkesinin gereğini yerine getirememiş, ekonomik krizin etkisini azaltma konusunda işçiler, memurlar ve emekliler başta olmak üzere farklı sosyal sınıflar için destekleyici önlemler alamamıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yanlış ekonomi politikalarıyla, enflasyon ve hayat pahalılığı tahammül edilemeyecek boyutlara tırmanmıştır. Bağımsız akademisyenler tarafından yapılan araştırmalarda üç haneli rakamlara ulaşan enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bile yüzde 80’in üzerinde seyretmektedir. Özellikle dar gelirli aileler için yaşamsal önemde olan gıda enflasyonu ürkütücü boyutlara ulaşmış, elektrik, doğalgaz ve su faturaları artmış, konut kiraları ise baş edilemeyecek noktalara çıkmıştır.

EMEKLİLERE BORÇ ÖDENMELİ

Tüm bu sorunlar karşısında Adalet ve Kalkınma Partisi, etkili önlemler alamamış, özellikle emeklileri açlık sınırının çok altında bir gelirle yaşamaya mecbur bırakmıştır. Bu tablonun tersine çevrilebilmesi için emeklilerin aylık gelirleri ile bayram ikramiyelerinin iyileştirilmesi, emeklilere borcumuzdur. Bu kapsamda; kanun teklifiyle asgari ücretin 2023 yılı için 8.506 TL'ye yükselmesinin ardından, emeklilerin yaşam standartlarının da bir nebze olsun düzeltilebilmesi amacıyla emekli aylıklarının da ne asgari ücret seviyesine yükseltilmesi amaçlanmıştır.

Kanun teklifi ile ayrıca işçi emeklilerinin toplu iş sözleşmelerinden kamu emeklileri gibi yararlanabilmesi, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylık ve gelir artışlarında milli gelirdeki artıştan pay alabilmeleri hedeflenmiştir. Emekliler açısından satın alma gücü değeri düşen bayram ikramiyelerinin net asgari ücrete çıkarılması ve bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olmuş ve halen 506 Sayılı Kanun kapsamında aylıklarını almakta olanların da emeklilere sağlanan bayram ikramiyesi hakkından yararlanmalarının sağlanması öngörülmektedir."

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

5 aylık enflasyon rakamlarına göre SSK-Bağkur emeklisinin yüzde 14,05 oranındaki zam hakkı kesinleşti. Aralık ayı enflasyonu ile birlikte bu oranın yüzde 17 civarına çıkması bekleniyor.

3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı TÜFE rakamlarının ardından emekli zammı kesinleşecek.