CiddiGazete- CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Emniyet Teşkilatı’nın sorunlarının çözümüne yönelik 14 maddelik acil eylem planını açıkladı.

Polisin tüm özlük hakları ve çalışma koşullarını düzenleyen Emniyet Teşkilatı Personel Kanunu’nun çıkarılmasını sağlayacaklarını belirten Murat Bakan, “Yasal güvence, her vali ve emniyet müdürünün değişmesi durumunda çalışma sisteminin değiştirilmesine engel olacak ve polislik mesleği çağdaş devletlerdeki insani çalışma standartları ile denk hâle gelecek” dedi.

Murat Bakan, Twitter hesabından paylaştığı, “Emniyet teşkilatının sorunlarına yönelik acil eylem planımız” başlıklı mesajda şu konulara değindi:

“- Fazla mesai ücretinin ödenmesi.

- 12-24 ve 12-36 (Emniyet Teşkilatında çakma diye tabir edilen sistem) sistemlerinin, polislerin çalışma hayatından tamamen çıkarılması.

- Meslek içi yükselme sınavlarında mülakatın kaldırılması ve hak eden birikimli personelin amir olması.

- Her ile yüksek kapasiteli personel lojmanı inşa edilmesi ve polis lojmanları bünyesinde çocuk kreşi açılması.

- Taban maaşın yeniden yapılandırılması.

- Polis sandığına zorunlu üyeliğin kaldırılması, polis sandığının, alanında uzman iktisatçılar ile yeniden yapılandırılması.

- Polise dünyadaki örneklerine uygun sendika hakkının verilmesi.

- Polis intiharlarına yönelik meclis araştırma komisyonunun kurulması.

- Tam teşekküllü polis rehabilitasyon merkezlerinin oluşturulması.

- Gece görevlerinde 8 saat üzeri mesainin yasaklanması.

- Sivil personelin özlük haklarının yeniden düzenlenmesi.

- 2. şarkın derhal kaldırılması.

- Bekçilerin (sürekli gece görevinde çalıştırılması) çalışma sistemlerinin yeniden düzenlenmesi.

- Emniyet Teşkilatı Vakfı’nın gelirlerinin polislere sosyal tesis, lojman ve kreş yapılması amacıyla kullanılması.

AKP'nin adayı Numan Kurtulmuş AKP'nin adayı Numan Kurtulmuş

Son olarak, polisin tüm özlük hakları ve çalışma koşullarını düzenleyen Emniyet Teşkilatı Personel Kanunu çıkarılması sağlanacaktır.

Yasal güvence, her Vali ve Emniyet Müdürünün değişmesi durumunda çalışma sisteminin değiştirilmesine engel olacak ve polislik mesleği çağdaş devletlerdeki insani çalışma standartları ile denk hâle getirilecektir.”