CiddiGazete- Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2023 yılında 2 kez alınmasını öngören düzenleme Anayasa Mahkemesine (AYM) taşındı.

CHP Grupbaşkanvekili Gökhan Günaydın, söz konusu düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “CHP Grubu olarak; vergide genellik ve adalet, vergi yükünün dengeli dağılımı ve mali güce göre vergilendirme başta olmak üzere birçok Anayasal ilkeye açıkça aykırı olarak, vatandaştan iki katı motorlu taşıtlar vergisi alınmasına yönelik 15 Temmuz tarihli RG’de yayımlanan yasaya karşı, iptal ve YD istemli olarak Anayasa Mahkemesine başvurduk” ifadelerini kullandı.

BİR DEFAYA MAHSUS İKİ MTV

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanmasına karar verilmişti.

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak.

Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin ilk taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Örneğin teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek. Ek MTV'nin ikinci taksitinin ise kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekecek.

Örnek olarak, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1846, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1846 lira ödemesi gereken mükellef, teklifin bu ay kanunlaşması halinde, ağustos ayı sonuna kadar 1846, kasım ayı sonuna kadar yine 1846 lira ek vergi ödeyecek. Örnekte verilen araç üzerinden, 2023 yılında toplamda 3 bin 692 lira ödeyecek olan mükellef, ek MTV ile toplam 7 bin 384 lira ödemiş olacak.

Avukatlık tarifesine zam Avukatlık tarifesine zam

Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek.

Ek MTV bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.