CiddiGazete- IMF İcra Direktörü Mahmud Mohieldin, Kahramanmaraş merkezli depremin Türkiye ekonomisine yönelik etkilerini değerlendirdi.

Arap Mali Forumu'unda konuşan Mohieldin, depremin Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası üzerindeki etkisinin, 1999 depremi kadar belirgin olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Mahmud Mohieldin, önümüzdeki birkaç aydaki ilk etkinin ardından, yeniden inşaya yönelik kamu ve özel sektör yatırımlarının uzun vadede GSYİH büyümesini artırabileceğini de belirtti.

1999 DEPREMİNİN EKONOMİK BİLANÇOSU

1999 depreminin ekonomik faturasını, dönemin Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 15 ila 19 milyar dolar, Dünya Bankası ise 12-17 milyar dolar olarak hesaplamıştı. Türkiye ekonomisi 1999'luk yılını yüzde 6,4'lük rekor küçülme ile tamamlamıştı.