CiddiGazete- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen 4 saat 15 dakikalık Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplamıştı.

Bakan Koca, sağlık çalışanları ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve konuyla ilgili birkaç gün içinde önemli gelişmeler olacağını ifade etmişti.

"Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme Genel Kurul’da görüşülen yasa teklifine eklenecek. Hekimlerimizi ve diş hekimlerimizi mutlu edecek düzenlemeler geliyor" diyen Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Türk Tabipleri Birliği (TTB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Beyaz Yürüyüş, bakanlıktan ses getirdi, ancak hekimlerin örgütü ile görüşmeden vaatlerle bu eylemleri sonlandıramazsınız. Haklarımızı alana, bu çökmüş sağlık sistemini değiştirene kadar eylemlerimizi sürdüreceğimizi ve büyüteceğimizi bir kere daha hatırlatıyoruz” ifadelerine yer verildi.

‘BEYAZ YÜRÜYÜŞ’

Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Emek Bizim, Söz Bizim” başlıklı mücadele programı kapsamındaki “Beyaz Yürüyüş”üne 23 Kasım 2021 günü İstanbul Kadıköy’de başlamış, 27 Kasım’da Ankara’da yapılan “Beyaz Forum” ile noktalanmıştı. Forumda, sağlık emekçilerinin sorunları ile çözüm önerileri ele alınmıştı.

‘Beyaz Yürüyüş’te şu talepler dile getirilmişti:

Sadece hekimler için değil tüm sağlık emekçileri için insanca yaşayacağımız emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz.

Performans sisteminin kaldırılmasını, döner sermaye uygulamasına son verilmesini, sabit maaşımızın bunlara muhtaç etmeyecek, emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesi istiyoruz.

Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, insanca çalışma süreleri istiyoruz.

7200 ek gösterge ve tüm sağlık emekçilerine pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz.

Sağlıkta şiddete karşı caydırıcı, içi boşaltılmamış, uygulanan bir yasa istiyoruz.

KHK ve güvenlik soruşturmaları ile işinden alı konulmuş tüm sağlık çalışanlarının derhal işlerine başlatılmasını istiyoruz.

Şehir hastanelerinin kamulaştırılmasını istiyoruz.

Herkese eşit, parasız, nitelikli, ulaşılabilir, anadilinde sağlık hizmetinin sunulduğu basamaklandırılmış bir sağlık sisteminde çalışmak istiyoruz.

Sağlık Bakanlığı, yabancı uyruklu, YÖK kadrosu ayrımı yapılmaksızın tüm asistanların emeklerinin karşılığını aldığı; çekirdek eğitim müfredatına uygun, asistan hekimlerin tüm süreçlerde söz sahibi olduğu bir uzmanlık eğitimi istiyoruz.

Özgür, özerk, eşitlikçi, demokratik üniversite ve tıp fakülteleri; nitelikli tıp eğitimi istiyoruz. İntörn hekimlerin en az asgari ücret ve sigorta ile çalıştırılmasını istiyoruz.

Sağlık alanındaki yöneticilerden kaynaklı mobbingin son bulmasını, liyakata dayalı atamaların yapılmasını istiyoruz.

Özel hastanelere değil kamu hastanelerine bütçe ayrılmasını istiyoruz.

Hiçbir insani ve bilimsel temeli olmayan 5 dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesini; hastalarımıza en az 20 dakika ayırabildiğimiz bir sağlık sistemi istiyoruz.

Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesini, 1. basamak sağlık sisteminin bölge tabanlı olacak şekilde yeniden düzenlenmesini istiyoruz.

Özel hastanelerde hekim ve sağlık emekçilerin fazla çalıştırılmasına ve ciro baskısına son verilmesini istiyoruz.

COVID-19’un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz.

Sağlığın olmazsa olmazı barışçıl ve demokratik bir ortamdır. Adaletsizliğin, antidemokratik uygulamaların son bulduğu, toplum sağlığının önemsendiği demokratik bir ortamda çalışmak istiyoruz.