Üniversiteye giriş sınavındaki yeni sistem nasıl okunmalı

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, ÖSYM'nin duyurduğu üniversiteye girişteki yeni sistemle ilgili ciddigazete.com'a değerlendirmelerde bulundu

Üniversiteye giriş sınavındaki yeni sistem nasıl okunmalı

CiddiGazete- ÖSYM, 2022-YKS başvuru kılavuzu önceki gün yayımlandı. Adayların başvuruları, ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar devam edecek. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, TYT sınav süresinin uzatıldığı belirtildi. Yeni kimlik kartı olan adaylar, ÖSYM aday işlemleri sistemine internet üzerinden kayıt olabilecek.

YKS başvuruları, ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak. Alan Yeterlilik Testi (AYT) süresi 180 dakika olacak.

Yabancı Dil Testi (YDT) 120 dakika olacak. Yüseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

Yeni sınav sisteminin etkilerinin nasıl olacağı tartışılırken, Eğitim Sosyoloğu SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, konuyla ilgili ciddigazete.com'a şu açıklamayı yaptı:

- TYT sınavında öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun sınav sorularını verilen süre içerisinde yetiştirmekte zorlandığı bilinmektedir.

- Yeni kılavuzda öğrencilere verilen 30 dakika ek süre öğrencilerin moral ve motivasyonlarını olumlu yönde etkilemiştir.

- Öğrencilerin daha çok sayıda soruya yanıt verebilmelerine olanak sağlayabilecek bu uygulamanın verimliliğinin artması ve öğrenci başarısında etkili olabilmesi için öğrencilerin yeni sınav süresine dönük olarak çalışması gerekmektedir.

- Sınav süreci için yeni bir zaman yönetimi planlaması yapmaları gerekmektedir.

- Bu doğrultuda öğrencilerin çok sayıda deneme yapmaları ve yeni sınav süresine göre sınavda zaman yönetimi planlaması yapmaları gerekmektedir.

- Bu noktada öğretmenlerin öğrencilere destek olması oldukça önemlidir.

- Yükseköğretim kurumlarına yerleştirme sınav puanlarında baraj puanı uygulamasının kaldırılmasındaki asıl düzenleme eleme modeli yerine kontenjan dahilinde sıralama modeline geçilmesidir.

- Puanı yüksek olan kişiler programın kontenjanı dahilinde sıralanacak, en düşük puandan en yükseğe barajın bittiği noktadan itibaren programa kayıt olabileceklerdir.

- Bu sayede ülkemizde çok sayıda öğrencinin üniversiteye erişimi sağlanmış olacaktır.

- Üniversite eğitimi almış öğrenci sayısında artış olması, ülkenin gelişimi için oldukça önemlidir. Ancak bu noktada üniversitelerin sorumlulukları önemli derece artmıştır diyebiliriz.

- Bu uygulama yükseköğretim kalitesinin önemine vurgu yapılmasına ve burada verilen eğitimlerin kalitesinin mutlaka arttırılması gerekliliğini ortaya koymuştur.

- Başarısı yüksek olmayan öğrencilerin de yükseköğretime daha kolay bir geçiş yapabileceği düşünüldüğünde, bu öğrencilerin gelecekte iş hayatına katılımı ve ülke kalkınmasına katkı sunabilmeleri için çok kaliteli bir üniversite eğitimi almaları gerekmektedir.

- Bununla beraber daha çok sayıda öğrencinin tercih yapabilecek olması da elbette rekabeti arttıracaktır.

- Dolayısıyla öğrencilerin puanlarının ve yükseköğretimdeki kalitenin artacağı da öngörülebilir.

- Öğrencilerin baraj geçme kaygısının yerini daha yüksek başarı için çalışma azmi alması bu değişiklikten beklenen en olumlu sonuçtur.

- Son olarak bu uygulamanın ardından bir yeterlilik ifadesi olarak lise bitirme sınavı ya da üniversite programlarını tamamladıktan sonra da bir yeterlilik sınavı da mutlaka tartışılmalıdır.

- Bu sınavlar, yeni düzenleme üzerine getirilen eleştirileri bir nebze azaltabilir.

YORUM EKLE