AKP'nin ekonomik hedefleri

AKP’nin 24 Haziran için hazırladığı seçim beyannamesinde ekonomik hedefler geniş yer aldı

AKP'nin ekonomik hedefleri

AKP’nin, 24 Haziran için hazırladığı seçim beyannamesinde 'Güçlü Türkiye, Güçlü Hükumet, Güçlü Meclis' vurgusu öne çıktı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı "Yaparsa yine AK Parti Yapar" başlıklı beyannamede ekonomik hedefler şöyle açıklandı:
SAVUNMA SANAYİ
Savunma sanayisinde dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden 30'lara indiren Türkiye, bu alanda gelişimini sürdürecek. ALTAY Milli Tankı'nın seri üretimi yapılacak. İHA ve SHA'ların merkezi komuta kontrol merkezleri kurulacak. Stratejik Sınıf Taarruzi İnsansız Hava Araçları üretilecek. Milli İnsansız Savaş Uçağı 2023'e kadar geliştirilecek.
TARIMSAL DESTEKLER
Tarımsal destekler asgari 3 yıllık dönemler için açıklanacak. 2020 yılına kadar IPARD-II kapsamındaki destekler sürdürülecek. Sağlanacak 5.2 milyar liralık hibe ile 10 bin yeni yatırım desteklenecek.
MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ
Beyannameye göre, Ar-Ge ve yeniliğe ayrılan kaynaklar artırılarak, desteklerin ağırlığı ürün bazlı ticarileşmeye kaydırılacak. Bu alandaki harcamaların katma değere dönüşümü teşvik edilerek "milli teknoloji hamlesi" başlatılacak. Türkiye, Antarktika üzerinde söz sahibi 30 ülkeden biri olacak.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZİ
KOBİ'lerin dijital dönüşümü için dijital dönüşüm merkezlerinin ilki Bilişim Vadisi'nde kurulacak. OSB'lerde yol gösterici bir arayüz olacak, "tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri" ve "model fabrikalar" kurulacak. Birbiriyle konuşan makine sayısı 4.5 milyondan 8 milyona çıkarılacak.
MEGA ENDÜSTRİ BÖLGELERİ
Yeni kurulacak "mega endüstri bölgeleri" ile özellikle büyük ölçekli ve entegre yatırımların önü açılacak. İlaç ve tıbbi cihazda yüksek katma değerli ürün üretebilen, yurtiçi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacını karşılayabilen üretim yapısına geçilecek. Koster Filosu'nun Yenilenmesi Projesi hayata geçirilecek
TURİZM HEDEFİ
Türkiye'nin yeni dönemde turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk 5 ülke arasında yer alması hedefleniyor. Hayata geçirilecek politikalarla 2023'e kadar Türkiye'nin uluslararası pazarda marka haline getirilmesi amaçlanıyor. 6 tematik turizm güzergâhı oluşturulacak.
ENERJİ SEKTÖRÜ

Yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik verilerek, kaynak çeşitlendirilmesi sağlanacak. Yerli kömür kaynaklı elektrik üretiminin artırılması ile en az 5 bin megavat ilave kapasiteli tesis inşa edilecek. Bora dayalı sanayi büyütülecek.

PROJELER
GAP, DAP, KOP, DOKAP gibi bölgesel eylem planları kapsamındaki projelere öncelik verilecek.
İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabı bu yıl açılacak.
3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, Kanal İstanbul ve İzmir Körfez Geçişi projelerinin yapımına ise 2018'de başlanacak.
GİRİŞİM
İlk defa Bağ-Kur kapsamına giren gençlerin primlerini devlet ödeyecek.
Kadının işgücüne katılımı yüzde 41'e çıkacak.
KAMU
KDV mükelleflerine hasılat esasına dayanan KDV sistemi uygulanacak.
Çok zorunlu haller dışında kamu hizmet binası yapımına izin verilmeyecek.
ULAŞTIRMA
Bölünmüş yol uzunluğu 36 bin 500 kilometreye çıkarılacak.
Demiryolu ağı 25 bin kilometreye çıkarılacak.
69 milyona yaklaşan geniş bant abone sayısı, 2023'e kadar 90 milyona çıkarılacak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER