‘Kefen parası’ Hazine’ye aktarıldı

Uzun süredir gündemde olan Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devri resmen gerçekleşti. Buna göre; ihtiyat akçesinin 21 milyarı geçen Perşembe günü Hazine’ye aktarıldı

‘Kefen parası’ Hazine’ye aktarıldı

CİDDİGAZETE

TBMM Genel Kurulu'nda 17 Temmuz'da kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da yer alan düzenlemeyle, maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ayrılmış bulunan ihtiyat akçelerinin tamamının, birikmiş fevkalade ihtiyat akçelerinin ise son yılın karından ayrılan kısmı hariç tamamının Genel Kurul kararı aranmaksızın Hazine'ye devredilmesinin önü açılmıştı. Hal böyle olunca geçen Perşembe günü 21 milyar lira Hazine’ye aktarıldı.

PEKİ NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Türk lirası olarak tutulan “yedek akçe”nin bütçeye aktarılmasıyla ilgili düzenleme Meclis gündemine gelmişti.

Söz konusu düzenlemede TCMB Kanunu'nun 60'ıncı maddesinin yeniden düzenlenmesi öngörülmüş, mevcut maddenin bankanın yıllık safi karının yüzde 20'sinin yedek akçeye ayrıldığını belirten “a” fıkrası kaldırılmıştı.

Bununla birlikte ilgili maddeye “Son yıl karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilir” ibaresinin eklenmesi öngörülmüştü.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 22:12
YORUM EKLE