Konkordato sürecinde alacaklılar dikkat

Son dönemde konkordato ilan eden firmaların sayısında büyük artış yaşanıyor. Peki alacağı olan firmalar konkordato ilan eden şirketlerden alacaklarını nasıl tahsil edecek? Alacağı olan firmaların bunu yapabilmesi için konkordato ilanından sonraki 15 gün içerisinde atanan komisere alacaklarını beyan etmeleri gerekiyor

Konkordato sürecinde alacaklılar dikkat

CİDDİGAZETE

Konkordato ilan eden firma sayıları gün geçtikçe artıyor. Kimi basına yansırken kimisi ise sessiz sedasız konkordato sürecine giriyor. Konkordato ilan eden firmadan alacaklarını almak isteyen kişiler konkordato komiserine (alacaklı defterine) alacağını beyan etmek durumunda... Yetkililer 15 gün içerisinde alacağını beyan etmeyen irili ufaklı firmaların konkordato süresi boyunca alacaklı olduğu firmadan hiçbir hak talep edemeyeceği söylüyor.

15 GÜN İÇERİSİNDE KOMİSERE BEYAN ETMESİ GEREKİR

Konkordato ilan eden firmaya atanan komiserin alacaklı defteri tuttuğunu belirten İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir, “Konkordato komiserleri atandığı firmayla ilgili bir defter tutuyorlar. Çünkü alacaklıları deftere işlemeleri lazım. Eğer alacaklı firmalar 15 gün içerisinde alacağını komisere beyan etmezse, konkordato süresi boyunca her hangi bir borcunu tahsil edemiyor” dedi.

FİRMALARIN HABERİ OLMUYOR

Ayrıca bazı alacaklı firmaların konkordato ilan eden şirketten haberi olmadığını söyleyen Akdemir, “Küçük ölçekli firmaların alacaklı olduğu firmalar hakkında çok fazla bilgi sahibi olmuyor. Yani kişi alacaklı olduğu firmanın konkordato ilan ettiğinden haberi olmuyor. Konkordato komiserleri de bunu beyan etmek adına bazı yayın kuruluşlarına ilan veriyorlar. Çünkü atanan komiserler alacaklı firmasını listesini bilemesi lazım ki ona göre bir ödeme planı çıkarabilsin” ifadelerini kullandı.

OY HAKKI KULLANAMAZ

Avukat Cenk Söbe ise “İcra İflas Kanunu’nun 288.maddesi uyarınca alacaklılar, komiser tarafından yapılacak ilanla, ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklarını bildirmeye davet olunur. İlanda, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtarı da yazılır. Müzakerede, alacak miktarı itibarıyla üçte ikiyi aşan çoğunluğu ile bir anlaşma hasıl olursa, komiser, imzalanan anlaşmaları tutanağa bağlar ve mahkemeye tevdi edeceği gerekçeli raporuna ayrı ve bağımsız bir başlık altında işler. Yani alacağını yazdırmayan ve bilançoda bulunmayan alacaklı bu toplantıya katılamadığı için müzakerede oy hakkı olmaz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2018, 19:37
YORUM EKLE