‘Merkez Bankası, Hazineye avans verecek’

Durmuş Yılmaz: Merkez Bankası dokuz aylık faaliyet kârı üzerinden görüşmesini yapacak, devredilmesi gereken tutarı Hazineye üç ay önce avans olarak devredecek

‘Merkez Bankası, Hazineye avans verecek’

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 18 Ocak’ta gerçekleştireceği olağanüstü genel kurul toplantısının gerekçesinin hükumetin ihtiyaç duyduğu “nakit/kaynak sıkışıklığı” olduğunu ileri sürdü.

Durmuş Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TCMB’nin olağanüstü genel kurul toplantısında, "dokuz aylık faaliyet kârı üzerinden görüşme yapılacağını ve devredilmesi gereken dokuz aylık tutarın Hazineye normal zamanından üç ay önce avans olarak devredileceğini" ifade etti.

Yılmaz açıklamasında şunları belirtti:

“Ticaret Sicilli Gazetesi’nde MB Ocak ayı içinde Hissedarlar Genel Kurulu’nu (GK) olağanüstü (OGK) toplantıya çağırmıştır. MB Esas Mukavelesi’nin (EM) 14. maddesinde aşağıdaki düzenleme yer almaktadır:

‘Genel Kurul toplantıları her yılın Nisan ayı içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır. Genel Kurul lüzumu halinde, Türk Ticaret Kanunu’nda yazılı hükümler dairesinde fevkalade toplantıya davet olunur.

Genel Kurulun toplantıya daveti, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Toplantıya davet ilanı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden başka, Ankara’da ve Banka Meclisince uygun görüldüğü ... yerlerde yapılır.’

Bir önceki yılı kapsayan MB Bilançosu ve K&Z (kâr-zarar) tablosu takip eden yılın birinci çeyreğinde hazırlanır ve EM’de öngörüldüğü şekilde Nisan ayında Genel Kurulda görüşülür.

Kâr üzerinden gerekli karşılıklar ayrıldıktan ve Kurumlar Vergisi ödendikten sonra kalan tutar Nisan sonunda veya Mayıs başında Hazineye deviredilir.

Normal GK yerine OGK toplanmasının sebebi ne olabilir? Herhalde Hükumetçe ihtiyaç duyulan nakit/kaynak sıkışıklığı.

Yıllık bilanço ve K&Z hesabı belli olmadığına göre, OGK dokuz aylık faaliyet kârı üzerinden görüşmesini yapacak ve devredilmesi gereken dokuz aylık tutarı Hazineye normal zamanından üç ay önce avans olarak devir edecektir. Bu da işlerin ne kadar sıkışık olduğunu göstermektedir.

2018 yılı Kasım ve Aralık aylarında faizler yüksek olduğu için Kamu bankalarının verdiği düşük teklif üzerinde Hazine çoz az borçlanmıştır. Hazinenin MB nezdindeki bakiyesi çok düşüktür ve Ocak ayında yüklü borç geri ödemesi, memur maaş ödemeleri vardır.

Dolayısıyla Hükumet faizleri artırmamak için MB’den gelecek kaynağı öne çekmek istemektedir. Peki ne kadar kaynak gelebilir? MB’nin yüksek kâr ettiği yıllarda ekonomi kötü yönetilmiştir ve/veya ekonomide kriz vardır. MB kârı özel sektörden kamuya kaynak aktarımıdır.

Ekonominin krizde olduğu ve faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle, anapara ödemesiz sadece faiz ödemeli forward işlemlerinden önemli miktarda zarar etmesine rağmen, MB nın 2018 yılı kârı çok yüksek olacaktır. Bu nedenle Hazine hesabına önemli bir nakit girişi olacak.

Sonuç olarak şirazesinden çıkan ekonomi politikaları kısa vadeciliğin önemli bir örneğini vermekte, seçim ekonomisi tüm hızıyla devam etmektedir. Allah sonumuzu hayreylesin.”

YORUM EKLE