Merkez'den flaş kripto para kararı

Ödemelerde kripto para kullanılmamasına dair yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte Merkez Bankası, ödemelerde kripto para kullanılmasını yasak getirdi

Merkez'den flaş kripto para kararı

CiddiGazete- Ödemelerde kripto para kullanılmamasına dair yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte Merkez Bankası, ödeme işlemlerinde doğrudan ya da dolaylı olarak kripto para kullanılmasını yasakladı.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan yönetmelikte, amaç ve kapsam; "Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir" olarak ifade edildi.

Yönetmelik "14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına" dayanılarak hazırlandı.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021, 23:59
YORUM EKLE