Vatandaş konkordato isteyebilir mi?

Vatandaşın konkordato ilan edebileceği yönündeki değişiklik, hukuk camiasında tartışmaya neden oldu. Hukukçular bu değişikliğin suistimal edilmesinden endişeli

Vatandaş konkordato isteyebilir mi?

Ekonomik sıkıntı nedeniyle birçok şirket konkordato ilan ederken, vatandaşların da aynı hakka sahip olduğunu ileri sürüldü. Dünya gazetesinden Veysel Ağdar’ın haberine göre; Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer, 28 Şubat 2018'de 7101 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile getirilen değişiklik sonucu tacir olmayan kişilerin de konkordato ilan edebileceğini söyledi.

KONKORDATO NEDİR?

İflas erteleme müessesinin kaldırılmasının ardından, onun yerine kullanılması öngörülen konkordatoya olan ilginin her geçen gün arttığını kaydeden Yılmaz Sezer şunları söyledi: “İflas etmeden borçlarını ödeyerek ticaret hayatına devam etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler konkordato limanına sığınmak istemekte. Konkordato, borçlunun alacaklıları ile borcunu belli bir vade ve tutar üzerinden ödemek üzere anlaşma sağlaması, söz konusu anlaşmanın ise mahkeme tarafından onaylanmasıdır. Konkordato müessesesi çok önceden beri var olan bir müessese olmasına rağmen 28.02.2018 tarihinde yapılan değişiklikler ile daha pratik ve uygulanabilir hale getirilmiştir.”

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SORUMLU

“Yapılan bu değişiklerden ve en önemlilerinden bir tanesi ise bize göre tacir olmayan kişilerin de konkordato talep edilmesinin önünün açılmış olması” diyen Yılmaz şöyle devam etti: “İcra İflas Kanunu’nunda değişiklik yapan 7101 sayılı Kanun’un 13. maddesi hükmü ile getirilen değişiklik sonucu tacir olmayan kişiler de konkordato ilan edebiliyor. Buna göre, borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilir. İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle borçlu hakkında konkordato işleminin başlatılmasını isteyebilir. Yetkili ve görevli mahkeme; iflasa tabi olan borçlu için merkezinin bulunduğu yer, iflasa tabi olmayan borçlular için yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesi’dir. Yani yapılan bu yeni düzenleme ile tacir olmayan gerçek kişiler ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat ederek konkordato talep edebilmektedirler. Aslında hiçbir şarta ve ön koşula bağlı olmaksızın dileyen herkes konkordato ilan edebilmektedir. Burada hiçbir kısıtlama yapılmaması nedeniyle bu kapsamdan devlet memurları da faydalanabilmektedir.”

'YASAL DÜZENLEMEDE EKSİKLİKLER VAR'

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk bakışta bu uygulama tarafımızdan yadırganmış ve anlaşılamamıştır. Çünkü konkordato ticaret hayatı içinde var olan ve sonuçları ticari olarak değerlendirilen bir işlem olmasına rağmen ticaret ile ilişkisi olmayan kişiler de kapsama dahil olmaktadır. Her şeyden önce dava Ticaret Mahkemesi’ne açılmaktadır. Ve bu nedenle ticari bir kimliğe bürünmektedir. Yine aynı şekilde konkordatonun devamı niteliğinde olan ya da konkordato başarılı olmaz ise kaçınılmaz olan iflas müessesesi tacir olmanın bir sonucu olarak Ticaret Kanunu ile düzenlenmiştir. Oysa tacir olmayan kişiler için bunun nasıl gerçekleşeceği yasal düzenleme ile öngörülmemiştir. Sanırız bu konudaki eksiklik uygulama ile netleşip yargı içtihatları ile kesinlik kazanacaktır. Bizce kanunun böyle düzenlenmiş olması yani tacir olmayanların da kapsama dahil edilmiş olması, konkordato ilan etmiş olan şirketlerin ortaklarını ve şirketlere ve tacirlere kefil olan 3. kişileri de koruma altına almış olma amacı gütmektedir. Konkordato halinde alacaklıların bunları taciz etmemesi ve tam bir anlaşmanın sağlanılması amacıyla düzenlemenin yapıldığı düşünülmektedir.”

ALACAKLININ DA KONKORDATO HAKKI VAR

Yılmaz, ayrıca “Yoksa çokça söylenildiği ve konuşulduğu gibi ekonominin daralması sonucu sadece şirketlerin değil hane halkının da bu krizden fazlaca etkileneceği borçlarını ödeyemeyeceği ve bir limana ihtiyaç duyacağı düşünülerek böyle bir düzenlemenin yapılmamış olmasını diliyoruz. Tabii burada göz ardı edilmemesi gereken diğer bir konu ise her alacaklının, borçlu hakkında konkordato işlemine başlatma hak ve yetkisinin olduğudur” diye konuştu.

SAYGILIOĞLU: ÇOK TEHLİKELİ

Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu da gerçek kişiler için konkordato hakkının “çok tehlikeli” olduğunu belirtti.
“Vatandaşın konkordato ilan etmesi yönündeki yasal düzenleme her yönüyle yanlış ve bir o kadar da tehlikelidir” diyen Prof. Dr. Saygılıoğlu gerekçelerini şöyle sıraladı:
“1. Her şeyden önce geçtiğimiz Mart ayında 7101 sayılı Kanunun 13. maddesiyle İcra ve İflas Kanununun 285. maddesinde yapılan düzenleme, krizin ayak seslerinin geldiğini göstermesi ve bu amaçla hukuki tedbir alınması çok dikkat çekicidir. Siyasi irade krizi görmüş ve önceden hukuki altyapıyı oluşturmuş anlamındadır.
2. Konkordato, ‘borçlunun alacaklılarıyla borcunu belli bir vade ve tutar üzerinden ödemek üzere anlaşma sağlaması ve söz konusu anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanması’ işlemi olarak tamamen ticari bir müessese niteliğindedir. Dolayısıyla gerçek kişileri kapsamaması gerekir.
3. Gerçek veya tüzel kişilerin ayağını yorganına göre uzatmamalarının cezasını dürüst insanlara ödetmek yanlıştır. Serbest piyasa kuralları çalıştığına ve hukuk kurumları da olduğuna göre böyle bir çarpık düzenlemeye gidilmesi çok sıkıntılıdır.
4. Daha da önemlisi ‘bulaşma etkisi’ ile gerçek kişilerin de borçlarını ödememe yoluna gitmesi söz konusu olabilir.
5. Bunun da sonucu şudur: Alacağını tahsil edemeyen alacaklı da geriye dönüp kendi borçlarını ödememe ve erteleme yoluna gidebilecektir. Sonuç itibariyle hukuktan sapmaktır; ahlaksızlığı teşvik etmektir; dürüst gerçek ve tüzel kişileri cezalandırmaktır.”

TACİR OLMAYAN KİŞİLER KORUMAYA GİRİYOR

“Yapılacak bu değişiklik çok sayıda kişiyi kapsama alacak görünüyor” diyen Dünya gazetesi yazarı ve PwC Türkiye Vergi ve Hukuk Hizmetleri Lideri Zeki Gündüz ise şunları söyledi: “Bankadan çekilen özel kredi, gayrimenkul, araba borcu gibi nedenlerle doğrudan tacir olmayan borçlu durumundaki kişiler konkordato kapsamına alınmaktadır. Bence yerinde bir düzenleme. Ancak, çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor olduğundan yaygın bir kullanıma dönüşürse süreç çok uzayabilir. Muhtemelen Türkiye’deki kredi borcu, gayrimenkul satışlarındaki borçlar, araç satışlarındaki, vadeli mal ve hizmet satışlarındaki borçlu tacir sayısına yakın kefil sıfatıyla sözleşme, senet imzalamış tacir olmayan kişi vardır. Tacir borcunu ödeyemediğinde müteselsil kefil sıfatıyla senet veya sözleşme imzalayanlar takip edilmektedir. İşin bir başka yönü de yönetim kurulu üyeliği nedeniyle takibe uğrayanlarla ilgili olabilir. Bankadan çekilen özel kredi, gayrimenkul, araba borcu gibi nedenlerle doğrudan tacir olmayan borçlu durumundaki kişiler konkordato kapsamına alınmaktadır.”

YORUM EKLE