CiddiGazete- Halkın Kurtuluş Partisi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite ve lise diplomalarında belirsizlik olduğunu iddia ederek, Marmara Üniversitesi’nden gerçekliğine dair varsa bir örneğinin paylaşılmasını talep etmişti.

Marmara Üniversitesi, söz konusu başvuruyu "kişisel veri olduğu" gerekçesiyle kabul etmemişti.

HKP avukatları daha sonra üst başvuru yolu olarak Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na başvuru yapmış, "kişisel veri olduğu" gerekçesi ve oy birliği ile reddedilmişti.

Ankara 14. İdare Mahkemesi, "her idari işleme karşı herkes tarafından iptal davası açılmasının idari işlemlerde istikrarsızlığa neden olmaması ve dava konusu işlemle davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunmaması" gerekçesiyle "ehliyet yönünden" davayı reddetti.

HKP avukatları, Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin bu kararını Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne verilen dilekçede, talep edilen bilgilerin kamu yararını ve kamu düzenini ilgilendirdiği belirtildi.

Dilekçede, "Cumhurbaşkanlığı gibi bir makamda bulunan kişinin bu makama gelme koşulları yoksa bunun araştırılmasını isteme ve dava açmada tüm özel tüzel kişiliklerin menfaati dolayısıyla taraf olma ehliyeti vardır" ifadelerine yer verildi.