CiddiGazete- Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanını görev süresi dolmadan değiştirme yetkisini iptal etti.

TCMB başkanının 5 yıl süre görevde kalacağını hüküm altına alan kararın yürürlükten kaldırılmış olduğuna dikkat çekilen AYM kararında, bunun anayasaya aykırılık sorunu olduğunu vurguladı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararında şu ifadeler yer aldı:

"Merkez Bankası başkanının görev süresini düzenleyen hükmün yürürlükten kaldırılmasını öngören kural, Anayasa'nın İkinci Kısmı'nın Dördüncü Bölümü'nde yer alan kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden Anayasa'nın mülga 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kalmaktadır... Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa'nın mülga 91. maddesine aykırıdır. İptali gerekir."

Dünya Arda Güler'i konuştu Dünya Arda Güler'i konuştu

KHK HÜKÜMLERİNE YAPILMIŞ OLAN İTİRAZLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Yüksek mahkeme, dönemin CHP'li TBMM üyeleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ve 135 milletvekili tarafından ilgili KHK'nın tümünün iptali ile İstanbul 12. İş Mahkemesi ve Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin KHK'nın bazı hükümleriyle ilgili yaptığı itirazların birleştirilerek aynı karar içinde incelenmesine karar verdi.

AYM, söz konusu KHK hakkında Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 7 Aralık 2023 tarihli gerekçeli kararıyla, anayasaya uyum sağlanması amacıyla bazı kanunun ve KHK'larda değişiklik yapılmasına ilişkin KHK'nın tümünün anayasaya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verirken, KHK'nın çok sayıda hükmünü ise 12 ay sonra yürürlüğe girecek şekilde iptal etti.

Editör: İbrahim KANBUR