BM Kadın Birimi vekillerle buluştu

Birlemiş Milletler Kadın Biriminin Afyonkarahisar'da düzenlediği Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Seminerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi milletvekilleri katıldı

BM Kadın Birimi vekillerle buluştu

CiddiGazete- BM Kadın Birimi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi milletvekilleriyle iki günlük bir seminer gerçekleştirdi. Afyonkarahisar'da gerçekleşen seminer, kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçeleme ile Türkiye'de kadınların güçlenmesini destekleme konusunda verimli tartışmalara ortam sağladı.

Farklı siyasi partilerden milletvekillerinin katıldığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ilgili çalışanlarının bir araya geldiği seminer kapsamında kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçelemenin meclis tarafından nasıl yapılandırılması gerektiği ve konuyla ilgili atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Seminer kapsamında komisyon milletvekilleri, bakanlık ve cumhurbaşkanlığı yetkilileri bütçe planlamalarının kadın erkek eşitliğine duyarlı hale getirilmesi için Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun rolü ve katkısı, eşitliğe duyarlı bütçelemenin uygulanabilirliği için hangi yöntemler kullanılabilir ve ne tür yasal ve kurumsal değişiklikler yapılabilir konularında istişarede bulundu. Seminer, kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçeleme konusunda uluslararası konuklara ev sahipliği yaparken farklı ülkelerden uygulama örnekleri değerlendirildi.

Seminer, Avrupa Birliği ve BM Kadın Biriminin fonladığı, BM Kadın Biriminin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı iş birliğinde yürüttüğü "Türkiye’de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi" kapsamında düzenlendi.

Üst düzey katılımın gerçekleştiği seminer programında Eski Kalkınma Bakanı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Dr. Fatma Aksal, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık ve BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova bir araya geldi.

Eski Kalkınma Bakanı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz toplantıda yaptığı değerlendirmede, "Kadınların olmadığı bir yerde demokrasi ve kalkınmadan bahsedemeyiz. Güçlü kalkınma ve demokrasi için kadın erkek fırsat eşitliğini tam anlamıyla sağlamalı ve bu kapsamda hayatımızı belirleyen plan ve bütçelemelerde kadınların öncelik ve ihtiyaçlarını gözetmeliyiz. Proje ile ortak hedefimiz tüm planlama ve bütçelemelerde kadın erkek fırsat eşitliği perspektifini sağlamaktır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ise "Toplumsal gelişim ve sürdürülebilir kalkınma ancak kadın erkek eşitliğinin ve kadının insan haklarının tam anlamıyla sağlanmasıyla mümkün. Birlemiş Milletler Kadın Birimi işbirliğinde uyguladığımız bu proje ile eşitliğe duyarlı bütçelemeyi etkin bir şekilde uygulayarak adil ve sürdürülebilir sistemler kurup güçlü yarınlara doğru emin adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Dr. Fatma Aksal, "Kadının kalkınma sürecine, iş hayatına ve sosyal hayata tam anlamıyla katılımının sağlanması hedefimize ancak kadın erkek eşitliği perspektifini ana akımlaştırarak ulaşabiliriz. Bu bağlamda bütçe ve planlamaların eşitliğe duyarlı olması, kamu harcamalarının kadınların eşit hak ve fırsatlara erişimini desteklemesi gerekmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık da şu ifadeleri kullandı: "Güçlü toplumun inşası kadınların güçlenmesiyle mümkündür. Bu kapsamda kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçelemenin uygulanması kadınların öncelik ve ihtiyaçlarını görünür kılar, eşit ve adil toplumun inşasında bizlere kılavuz olur. Proje ile hedefimiz var olan çalışmalarımızı güçlendirmek ve kadın erkek eşitliğini sağlamaktır."

BM Kadın Birimi Ülke Direktörü Asya Varbanova, "Türkiye'de kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçeleme çalışmalarımız TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu iş birliğinde güçlenerek devam ediyor. Kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçelemenin uygulanması ve bütçelerin kadınların ve erkeklerin farklılaşan ihtiyaçlarını gözetmesi için Komisyon çok önemli bir konuma sahip" dedi.

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNE DUYARLI BÜTÇELEME NEDİR?

Kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme; kadın ve erkeklerin farklı öncelik ve ihtiyaçlarını gözeten ve bu yaklaşımı planlama ve bütçelemenin tüm aşamalarına yansıtan bir stratejidir. Kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemenin nihai hedefi "kadınların ve erkeklerin eşit hak, fırsat ve imkanlara sahip olduğu bir toplum"dur.

YORUM EKLE