Yaman Arıkan Hoca hayatını kaybetti

Başbuğ Alparslan Türkeş'in talimatıyla "Türklük Gurur ve Şuuru", "İslam Ahlak ve Fazileti" isimli kitapları da kaleme alan Yaman Arıkan Hakk'a yürüdü

Yaman Arıkan Hoca hayatını kaybetti

CiddiGazete- Türk yazım dünyasının seçkin isimlerinden Uyanış Yayınevi'nin sahibi Yaman Arıkan (84) hayatını kaybetti.

Yazar ve mütercim Arıkan, Başbuğ Alparslan Türkeş'in talimatı ile "Türklük Gurur ve Şuuru", "İslam Ahlak ve Fazileti" kitaplarını kaleme almıştı.

YAMAN ARIKAN KİMDİR?

1937 yılında Manisa-Salihli'nin Gökeyip köyünde doğdu. İlkokulu kendi köyünde bitirdikten sonra, öğretmeninin ısrarlı istekleri üzerine babası onu şehre gönderip okutmak istedi. Ancak, maddi imkânları elvermediği için buna muvaffak olamadı. Küçük Yaman, babasının keçi sürüsünü gütmek üzere çobanlığa başladı.

Ne var ki Gökeyüp köyünün yeşil ve serin dağları ona adeta zindan geliyordu. Bir şekilde kaçıp, şehirde tahsilini devam ettirmek için plânlar düşünmeğe başladı. Bu maksatla tasarladığı bir plân gereğince, Salihli'nin pazarı olan bir Çarşamba günü gütmekte olduğu keçi sürüsünü dağda bırakarak şehre geldi.

Pazar için şehre gelmiş bulunan köylülerinden, 6 kişiden 10'ar liradan 60 lira borç para alarak İstanbul'un yolunu tuttu. Orada; yokluklar, zorluklar ve sıkıntılar içinde, ortaokulu Beyoğlu Ortaokulu'nda, liseyi de Kabataş Erkek Lisesi'nde okudu.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girdi ve Filoloji Bölümünü bitirdi. 1967-1987 yılları arasında çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık yaptı.

Bu arada telif-tercüme, 20'nin üzerinde esere imza attı. En kapsamlı çalışmasını ise Yunus Emre üzerine yaptı.

Evli ve dört çocuk babasıdır. Arapça, Farsça ve İngilizce bilmektedir. (Kaynak: Yamanarikan.com)

ESERLERİ

Telifler

- İslâm Ahlâk ve Fazîleti

- Gençlere Dini Bilgiler

- Türklük Gurur ve Şuuru

- Aklın Sesi veya Sağlıklı Çözüm

- Yayınlanmayan Mülâkaat veya Bâb-ı Ali'den Hatıralar

- Unutamadıklarım

- İki Milli Mürşid

- Azrail(e Meydan Okuyan İki Türk

- Bizim Yunus

- Milli Varlık ve Bekamızın İki Temel Direği

- Ne Çabuk Unuttunuz

- Yunus Emre ve Deyişleri (7 cilt)

- Yunus Emre ve Sergilenen Maskaralıklar

- Yunus Emre ve Mukaddes Görevi

- Vuslata Eren Derviş Yunus Emre

- İki Mustafa'mız

Tercümeler

- Hak Yolcusunun Düstûrları (Ahmed Rufâî)

- Gavs-ı Azam Seyyid Abdülkadir Geylani'nin Sohbetleri

- Gafletten Kurtuluş- 2 Cilt (Ebülleys Semerkandi)

- Müzekkin Nüfus (Eşrefoğlu Rumi'den sadeleşdirme)

- İlahi Nizam (Gazali)

- İlahi Ahlâk (Gazali)

- Kırk Esas (Gazali)

- Abidler Yolu (Gazali)

- Arifler Yolu (Gazali)

- Ey Oğul (Gazali)

- Ledün Risalesi (Gazali)

- Nur Kandili (Gazali)

- Va'z Risalesi (Gazali)

- Mukaddes Merdivenler (Gazali)

- Kıstas-ı Müstakim (Gazali)

- Miracüssalikin (Gazali)

- Kavaidü'l-akaaid (Gazali)

YORUM EKLE