AYM, iki KHK'yı iptal etti

Kanuna dönüşen beş KHK'nın iptal istemlerini karara bağlayan AYM, taleplerden 2'sini kabul etti. Anayasaya aykırı bulunan düzenlemeler arasında pasaportu iptal edilen kişilerin eşlerinin pasaportunun da iptal edilmesi de yer aldı

AYM, iki KHK'yı iptal etti

CİDDİGAZETE

Anayasa Mahkemesi (AYM), OHAL döneminde çıkarılan ve yasa haline getirilen iki kanun hükmünde kararnameyle ilgili düzenlemeleri iptal etti.

AYM, “pasaportu iptal edilen kişilerin eşlerine ait pasaportların, genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde İçişleri Bakanlığınca iptal edilmesi”ne ilişkin düzenleme ile “kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin, YÖK tarafından yerleştirildikleri devlet veya vakıf üniversitelerinde mezun oluncaya kadar ödemeleri gereken ücretleri ödemeye devam edecekleri”ne ilişkin iki düzenlemeyi hukuka aykırı buldu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan KHK kabul edilmesine dair 5 kanunun bazı hükümlerinin iptal istemini karara bağladı.

CHP, 6749, 6756 , 6757, 7070 ve 7074 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunların bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. AYM, 5 kanun’un bazı hükümlerinin iptal istemini dün esastan görüşmeye başlamıştı. Görüşmeler bugün tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, AYM Genel Kurulu, iptali istenen düzenlemelerden 2’sinin iptaline karar verdi.

İptal edilen düzenlemeler şöyle:

- Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin, YÖK tarafından yerleştirildikleri devlet veya vakıf üniversitelerinde mezun oluncaya kadar ödemeleri gereken ücretleri ödemeye devam etmeleri.

- Pasaportu iptal edilen kişilerin eşlerine ait pasaportların genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde İçişleri Bakanlığınca iptal edilmesi.

İPTAL TALEBİ REDDEDİLEN DÜZENLEMELER

“Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılmıştır” biçimindeki düzenlemenin iptal istemi reddedildi.

Yüksek mahkeme ayrıca, “gözaltı süresinin 30 günü geçemeyeceği”, “tutuklu-avukat görüşmelerinin teknik cihazla kaydedilebileceği, görüşmelerin gün ve saatlerinin sınırlandırılabileceği” şeklindeki düzenlemelerin iptal istemlerinin reddine karar verdi.

6749 sayılı Kanun’un, “Bakanlar Kurulu kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirleyen bu Kanun kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz” hükmünün de iptal istemi kabul edilmedi.

“Genelkurmay Başkanı’nın, orgeneral ve oramiraller arasından, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı’nca atanması”nı düzenleyen kanun maddesiyle ilgili iptal istemi hakkında ise daha önce bu konuda düzenleme yapıldığı için karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

YORUM EKLE