Covid-19 'iş kazası' değilse ne?

Türk Tabipleri Birliği, SGK’nın yayımladığı genelge ile sağlık çalışanlarından Covid-19’a yakalananlar için ‘iş kazası olarak değerlendirilemez’ kararına karşı çıkıyor

Covid-19 'iş kazası' değilse ne?

CiddiGazete- Türk Tabipleri Birliği (TTB), SGK’nın yayımladığı genelge ile sağlık çalışanlarından Covid-19’a yakalananlar için ‘iş kazası olarak değerlendirilemez’ kararına karşı yeni bir çalışma başlattı. Genelgenin coronavirüs hastası sağlık çalışanları yönünden de iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında değerlendirme yapılmasının istenilmediğini ortaya koyduğunu belirten TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yazı göndererek, genelgenin düzeltilmesini istedi.

‘GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPIN’

Dünya örneklerine de yer verilen yazılarda, sağlık çalışanlarının bulaşma açısından yüksek risk altında çalıştıkları, alınan önlemlere rağmen bir buçuk ay gibi bir sürede ülkemizde binlerce sağlık çalışanının hastalandığı, onlarcasının da yaşamını yitirdiği belirtilerek, hak kaybına uğramamaları için gerekli düzenlemelerin yapılması istendi.
Gönderilen yazıda şu ifadeler kullandı:

“5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14. Maddesinde meslek hastalığı; "Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir" şeklinde tanımlanırken 6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu "mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık" olarak tanımlanıaktadır. İş kazası ve meslek hastalığı tanımlan ile bu hallerde bildirim yükümlülükleri, kamu sağlık personeli yönünden de uygulanması gereken norm niteliğindedir.”

TALEPLER

Gönderilen yazıda talepler ise şöyle sıralandı:

Sağlık çalışanlarının hastalığı kanunda tanımlandığı üzere "mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık" olduğu ivedilikle karar altına alınmalı.
Covid-19 hastası olan sağlık çalışanlarına iş kazası kapsamında değerlendirme yapılmalı, bu halde bildirim ve bildirim sonrası işleyişe ilişkin uygulamanın nasıl yürütüleceği açıkça ortaya konmalı.
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı tarafından, sağlık çalışanlarına virüs bulaşması halinde, işe bağlı hastalığın bildirilmesi için yapılması gerekenler, istenecek belgeler, kişilerin hak kaybına yol açmayacak bir biçimde açıklıkla belirlenip duyurulmalı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 13:03
YORUM EKLE