Şiddet sicilini gör öyle evlen

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, erkek şiddetini önlemek amacıyla evlenecek çiftlerin birbirlerinin şiddet sicilini görebilmesi için kanun teklifi verdi

Şiddet sicilini gör öyle evlen

CiddiGazete- CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, erkek şiddetini önlemek maksadıyla evlenecek çiftlerin birbirlerinin şiddet sicilini görebilmesi için yasa teklifi verdi.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a eklenecek bir madde ile evlenecek çiftlerin birbirlerinin şiddet siciline erişebilmesinin sağlanmasını talep eden Kadıgil teklifinde; aile içi şiddetin önlenmesine yönelik veri tabanı oluşturulmasını istedi ve şu düzenlemeyi önerdi:

“Bakanlık bünyesinde, aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla, evlilik için resmî başvuruda bulunan kişilerin erişimine açık olarak, bir veri tabanı oluşturulur. Bu veri tabanında; çocuğa veya kadına karşı ya da ev içi şiddete ilişkin olan adli sicil kayıtlarında yer alan bilgiler, şiddet uygulayanlar hakkında hâkim, kolluk görevlileri veya mülkî amirler tarafından, istem üzerine veya resen verilmiş tedbir kararları, devam eden soruşturmalar ile Bakanlık, yargı, kolluk ve/veya şiddet destek hatlarına yapılan şikayetler yer alır. Bu maddede belirtilen hâl dışında bu bilgilerin açıklanması veya paylaşılması yasaktır. Bu maddenin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığı’nın görüşü alınarak hazırlanan ve Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelik ile düzenlenir.”

YORUM EKLE