CiddiGazete- Vergi uzmanı Ozan Bingöl, vergiyedair.com'da 2023 yılında hazine yardımı almaya hak kazanan beş siyasi partiye vatandaşların vergisiyle ödenecek tutarları paylaştı.

2023 yılının seçim yılı olması nedeniyle hazine yardımı üç kat olarak uygulanacak. Bu nedenle 2023 yılında hazine yardımı almaya hak kazanan beş partiye ödenecek tutar şu şekilde olacak:

EN ÇOK HAZİNE YARDIMI YAPILAN PARTİ HANGİSİ?

AKP 2 milyar 187 milyon₺

CHP 1 milyar 161 milyon₺

HDP 600 milyon 71 bin₺

MHP 566 milyon 119 bin₺

İyi Parti 510 milyon 701 bin₺

hazinee

"TOPLAM TUTAR 5 MİLYAR 25 MİLYON 629 BİN TL"

Bingöl değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

- Tutarları topladığımızda, ödediğimiz vergilerle sadece beş siyası partiye 5 milyar 25 milyon 629 bin lira hazine yardımı yapılacaktır. Seçime giren diğer partilere ise bir kuruş bile yok. Bir nevi kartel sistemi gibi. Belli sayıdaki büyük parti yüklü yardım alırken, diğer partilerin rekabeti engellenmektedir."

"TAM ANLAMIYLA REKABET EŞİTSİZLİĞİ"

- Bir tarafta aldığı milyarlarca lirayı, finans kuruluşlarında değerlendiren oradan da ilave gelir elde eden partiler, diğer yanda parti merkezinin kirasını ödemek için zorlanan partiler. Bunun adı tam anlamıyla rekabet eşitsizliğidir. Bu rekabet eşitsizliğinin vergilerimizle yaratılması ise ayrı bir garabettir.

HAZİNE YARDIMI TUTARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Siyasi partilere yapılacak hazine yardımının tutarı da, bu tutarın partiler arasında ne şekilde taksim edileceği hususu da 2820 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Siyasi partilere yapılacak hazine yardımının miktarı, seçim dönemlerindeki artırımlı uygulama ve partiler arasındaki taksimine ilişkin esaslar şöyle:

Yüksek Seçim Kurulunca son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 33 üncü maddesindeki genel barajı aşmış bulunan siyasi partilere her yıl Hazineden ödenmek üzere o yılki genel bütçe gelirleri "(B) Cetveli" toplamının beşbinde ikisi oranında ödenek mali yıl için konulmaktadır.

Bu ödenek, yukarıdaki fıkra gereğince Devlet yardımı yapılacak siyasi partiler arasında, bu partilerin genel seçim sonrasında Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen toplam geçerli oy sayıları ile orantılı olarak bölüştürülmek suretiyle her yıl ödenir.

Bu ödemelerin o yılki genel bütçe kanununun yürürlüğe girmesini takiben on gün içinde tamamlanması zorunludur.

Milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların %3'ünden fazlasını alan siyasi partilere de devlet yardımı yapılır. Bu yardım en az devlet yardımı alan siyasi partinin ikinci fıkra gereğince almış olduğu yardım ve genel seçimlerde aldığı toplam geçerli oy esas alınarak kazandıkları oyla orantılı olarak yapılır. Bu fıkra uyarınca yapılacak yardım bir milyon Türk Lirasından az olamaz. Bunun için her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur.

Yukarıdaki fıkralarda öngörülen yardım miktarları; bu yardımdan faydalanabilecek siyasi partilere, milletvekili genel seçiminin yapılacağı yıl üç katı, mahalli idareler genel seçim yılı için iki katı olarak ödenir. Her iki seçim aynı yıl içerisinde yapıldığında bu ödemenin miktarı üç katı geçemez. Bu fıkra gereğince yapılacak katlı ödemeler, Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimine dair kararının ilanını izleyen 10 gün içinde yapılır.