Muhalif kanallara inceleme Muhalif kanallara inceleme

CiddiGazete- Hatay Valiliği'nin internet sitesindeki açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'da afetzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner kent alanları oluşturulacağı belirtildi.

Afet nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen bölgelerde uygulanacak hükümler gereği yürütülecek çalışmaların, "7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun" ve "2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu"nun ilgili maddelerince düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda, Hatay Valiliğinin 18 Mart 2023 tarihli onayı ile bazı taşınmazlara bedeli idarece bilahare ödenmek üzere geçici olarak el konulduğu kaydedildi.

Geçici el koyma kararı alınan parsellerin numaraları ve sahiplerinin isimleri Hatay Valiliği'nin internet sitesinde yayımlandı.