CiddiGazete- Türkiye Barolar Birliği, 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda, hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması şartı 100 binden 125 bine düşürülmesine tepki gösterdi.

"ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİ HAK KAYIPLARINA KARŞI UYARIYORUZ"

"Öncelikle tercihte bulunacak öğrencileri ve aileleri hak kayıplarına karşı uyarıyoruz" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Barolar Birliği tarafından bugün bahse konu idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli dava açılmıştır. Bu tercih döneminde 100 bin başarı sıralamasının altında kalıp hukuk fakültelerini tercih edecek öğrencilerin söz konusu dava sonuçlanana kadar yapacakları işlemlerden dolayı hak kayıpları yaşamaları kuvvetle muhtemeldir. YÖK Genel Kurul kararı ile duyuruları ve başvuru kılavuzu kapsamında süreçte kendileri bakımından bir kazanılmış hak söz konusu olmayacaktır.

"STAJYER SAYILARININ BELİRLENMESİ"

Avukatlık Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca Barolarımızın yargının kurucu unsuru olan avukatlık mesleğinin önem ve vakarına uygun olarak meslek becerisi edindirecek bir staj eğitimi dönemi sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülüğün eksiksiz ve layıkıyla yerine getirilmesi bakımından stajyer sayılarının belirlenmesinin de Baro Genel Kurulları yetkisinde olduğu düşünülmektedir.

Bu kez polis sınavında soru skandalı Bu kez polis sınavında soru skandalı

Bu kapsamda Barolarımızın önümüzdeki Ekim ayında yapılacak Genel Kurullarında, bu dönem hukuk fakültelerine 100 bin başarı sıralamasının altında yer almak suretiyle girmiş olanların staj başlangıçlarının yapılıp yapılmayacağının stajyer sayısının belirlenmesi kapsamında değerlendirilmesine ilişkin gündem başlığı oluşturmaları önerilecektir.

"MESLEĞİMİZİN VE HUKUK SİSTEMİMİZİN KADERİNİ KİMSENİN KEYFİ KARARLARINA BIRAKMAYACAĞIZ"

Konuyla ilgili diğer tedbirler gerek yönetimsel kararlarla gerekse Staj Yönetmeliği’nde değişiklikler yapılmak suretiyle Türkiye Barolar Birliği tarafından alınacaktır. Tüm bu durumun müsebbibinin öngörülebilirlikten yoksun hukuksuz kararları alanlar olduğunu, mesleğimizin ve hukuk sistemimizin kaderini kimsenin keyfi kararlarına bırakmayacağımızı, ilgili mercilerin ve kamuoyunun bilgisine sunarız."