CiddiGazete- MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, "Kayseri Milletvekili olan Mustafa Baki Ersoy, tedbirli olarak, parti üyeliğinden 'Kesin Çıkarma Cezası' ile tecziyesi için Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üyesi hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır" dedi.

Devlet Bahçeli'nin ekibinden gelen emirle Baki Ersoy'u MHP'den atmak için harekete geçen Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, süreçle ilgili şu açıklamayı yaptı:

Halen Kayseri İli Kocasinan İlçesi teşkilatına kayıtlı partimiz üyesi ve Kayseri Milletvekili olan Mustafa Baki Ersoy, Tüzüğümüzün 78. maddesinin 4-c, 4-e, 4-i bentleri ve 81.maddesi uyarınca tedbirli olarak, Parti üyeliğinden "Kesin Çıkarma Cezası" ile tecziyesi için Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üyesi hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır.

HALİL ÖZTÜRK'ÜN DİLE GETİRDİĞİ O MADDELERDE NE VAR?

AKP'ye yakın isimlerden Semih Yalçın'ın talimatıyla Baki Ersoy hakkında süreci başlatan Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, ihraç gerekçesini dört maddeye dayandırdığını vurguladı.

İŞTE İHRAÇ GEREKÇELERİ:

78'e c. Partiyi ve parti yetkililerini gerçek dışı iddia ve gerekçelerle şikâyet etmek ve parti yetkililerinin bilgisi olmadan parti adına resmi makamlarla muhatap olmak, yalan bilgi ve beyanda bulunmak, yetkisiz demeç yayımlamak, partinin yetkili organları nezdinde demokratik ve medeni ölçüler çerçevesinde halledilmesi gereken parti içi meseleleri, belli kademe ve silsile düzenini bozarak basın ve yayın organlarında açık şekilde tartışma ve polemik konusu yapmak,

e. Partinin birlik ve beraberliğini ciddi şekilde bozacak ve Genel Başkan, Genel Sekreter ve bunlardan sonra hiyerarşide bulunan görevlilere ve parti organlarına karşı ağır disiplinsizlik teşkil edecek veya manevi şahsiyetlerini rencide edecek ya da parti faaliyetlerini önemli surette aksatacak, partinin gelişmesine mâni olacak davranışlarda ve faaliyetlerde bulunmak veya başkalarını böyle davranış ve faaliyetlere ikna ve teşvik etmek,

i. Sahte evrak düzenlemek ya da bu amaçla üye ve delegeleri kışkırtmak ve yönlendirmek, usulüne uygun olmayan işlemler yapmak suretiyle, parti içinde huzuru bozmak, kaos yaratmak ve kamu oyunda partinin saygınlığına halel getirici davranışlarda bulunmak.

Disiplin cezalarında herhangi bir üye hakkında takibat yapan disiplin kurulu, suçun işleniş tarzı ve olayın mahiyetine göre sevk eden kurulca talep edilen cezadan ağır olmamak kaydıyla yukarıda sözü geçen disiplin cezalarından herhangi birini vermeyi kararlaştırabilir.

Disiplin cezalarının herhangi birisiyle cezalandırılan bir üyenin aynı disiplin suçunu tekrar işlemesi veya aynı cezaya konu farklı fiili işlemesi hâlinde bir üst disiplin cezası ile cezalandırılır. Daha önce disiplin cezası almamış olmak kaydıyla ilgilinin durumu ve işlenen fiilin mahiyeti dikkate alınarak Tüzükte öngörülen cezanın bir altı da uygulanabilir.

Sayılan hususlardan dolayı disiplin suçu işlediğine dair bilgi, disiplin kuruluna sevk yetkisine sahip organlara ulaştığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde bu kurulca sevk işlemi yapılmazsa veya her hâlde olaydan itibaren üç yıl geçtikten sonra bu üye hakkında zaman aşımı dolayısıyla takibat yapılamaz.

DİSİPLİN KURULUNA TEDBİRLİ OLARAK SEVK

MADDE 81- Partiden geçici veya kesin çıkarmayı gerektiren hâllerde disiplin takibatı yaptırmaya yetkili organ, ilgili üyeyi tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edebilir. Tedbirli olarak sevk kararı üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alınır. Bu hâllerde partili, Partideki görevinden alınmış olur ve derhâl görevinden uzaklaştırılır.

Hakkında tedbir kararı verilen üye, üç gün içinde takibatı yürütecek disiplin kurulu nezdinde itirazda bulunabilir. Bu istek disiplin kurulu tarafından 7 gün içinde karara bağlanır. Disiplin kurulunun tedbiri kaldırması veya tedbiri kaldırma isteğinin reddedilmesi kararı kesindir. Bu konuda Disiplin Kurulu kararını verinceye kadar üye, partideki görevine devam edemez.

Tedbir kararı kesin olmayıp, disiplin kurulunun geçici veya kesin çıkarma cezası ile birlikte kesinlik kazanır. Disiplin kurullarının cezayı tamamen kaldırması veya uyarma ve kınama cezası vermesi hâlinde tedbir kararı, yeni bir karara gerek kalmadan kalkar ve hakkında tedbir kararı alınan partilinin bütün hakları geri verilir.

Partiden kesin çıkarma kararı, üyenin kayıtlı bulunduğu il ve ilçe başkanlığı tarafından Parti kayıtlarından isminin silinmesi suretiyle yerine getirilir.

YÜKSEK ENFLASYONDAN BAHSETMİŞTİ

MHP milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de katıldığı televizyon programında yüksek enflasyondan bahsetmiş, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da parti politikalarına aykırı basın açıklaması nedeniyle Ersoy'un disipline sevk edildiğini dün açıklamıştı. Baki Ersoy, TV'de şunları söylemişti:

"Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor" demişti.

Dünya ekonomilerini ülke ülke değerlendirdiğimizde dünya ülkelerinin bunları aşacak altyapısı bizden 30 sene önce oluşmuş maalesef. Gerçekten bunları kabul etmek lazım. 'Dünyada pandemi var. Böyle oldu, enerji krizi var böyle oldu' demek yerine biz önümüzdeki süreçte ne yaparız? Bu, bir kaçamak. Tamam dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum."