AK Parti ve MHP’nin TBMM’de yaptığı “ittifak” çalışmasında sona gelindi. Haftasonuna kadar tamamlanması beklenen görüşmelerin ayrıntıları da ortaya çıktı. En önemli konu olarak gündeme gelen "100 bin imza" meselesi, MHP’nin diretmesine rağmen, AK Parti’nin istediği şekilde taslakta yer aldı. Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 100 bin imzanın noter tasdikli değil, “ilçe seçim kurulu” onaylı olması kararlaştırıldı.

MHP'NİN İSTEĞİ KABUL GÖRMEDİ

Noter şartı getirilmesi durumunda konunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilme olasılığının yüksekliği, AK Parti’ye geri adım attırdı. MHP kanadı ise “noter şartı yoksa, imza sayısını 150 bine çıkartalım” önerisi sundu. MHP’nin bu önerisi de AK Parti tarafından kabul görmedi. Baraj konusunda da eski uygulamalar aynen muhafaza edildi. Meclis’te grubu bulunmayan ancak Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, en büyük zorluk olarak gördüğü 15 milyon lira civarındaki noter masrafından kurtuldu.

MUHARREM İNCE DE ADAY OLABİLİR

Öte yandan CHP Genel Başkanlığı yarışında istediğini bulamayan Muharrem İnce de Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabileceğini belirtti. CHP’nin “Ekmelettin İhsanoğlu” gibi bir model üzerinde başka bir partiyle ittifak yapması halinde Cumhurbaşkanlığı’na kendisinin aday olacağını vurgulayan İnce, noter şartının kaldırılması karşısında nefes alan diğer bir isim oldu. Muharrem İnce, CHP’den 20 milletvekilinden onay alamazsa, 100 bin partilinin ilçe seçim kurullarına vereceği dilekçelerle Cumhurbaşkanlığı’na aday olabilecek.

Konuyla ilgili Habertürk Gazetesi’nden Muharrem Sarıkaya’nın yazısı şöyle:

İttifak böyle olacak

UYUM yasaları konusunda AK Parti ve MHP ilkeler bazında yürüttüğü görüşmelerde mutabakatı tamamladı. Buna göre dışarıdan Cumhurbaşkanı adayı olmak için gerekli 100 bin imza noter yerine seçim kurulu tarafından toplanacak. AK Parti yöneticilerinin daha önce vurguladığı gibi % 10 seçim barajı korunacak...

İttifaka her siyasi parti kendi kimliğiyle girecek...

İttifak yapanlar aynı blok içinde çok haneli veya çok halkalı olarak kendi isimleri ve logolarıyla yer alacak; üçüncü bir mühür halkası bulunmayacak...
Dar veya daraltılmış bölge sistemine geçilmeyecek.

1961’den bu yana milletvekili seçimlerinde sandık sonuçlarının sayımında kullanılan "D'Hondt" yeni "nispi temsil" geçerli olacak.

İttifak yapan partilerin milletvekili dağılımı da D’Hondt sistemine göre yapılacak.

Baraj inmediği için dar veya daraltılmış bölge sistemine de geçilmeyecek...

İttifakla seçime girenlerin ortak grup kurması, TBMM’de karar alma istikrarının sağlanması için oylamalardaki oranların farklılaştırılması yeni bir Anayasa değişikliğine gerek duyduğundan oranlarda değişiklik olmayacak.

YERELDE İTTİFAK YOK

İttifak yerel seçimi kapsamayacak...

İki partinin görüşmelerinde genel hatları çizilen yasalardan mart ayı ortasına kadar çıkması gereken yerel seçimle ilgili olanlara öncelik verilirken; uyum yasalarının tümü masaya yatırıldı.

İlke mutabakatına varılan, usulleri ile yöntemleri üzerindeki madde çalışmalarına başlanılan iki partinin çalışmasında henüz yazım aşamasına geçilmedi.

Varılan ilke mutabakatına dönük olarak liderlerin onayı alındı ve bundan sonraki aşamada Siyasi Partiler, Seçim, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri, Cumhurbaşkanlığı Seçim, Milletvekili Seçim yasalarıyla birlikte TBMM İç Tüzüğü’nde yapılacak tüm düzenlemelere geçilmesine karar verildi.

SÜREKLİLİK İÇİNDE İNŞA

"Süreklilik içinde yeniden inşa uyum düzenlemesi" çerçevesinde varılan ilke mutabakatının içerikleri ise şöyle:

NOTER YERİNE KURUL: Anayasa gereği 20 milletvekili ile bir önceki seçimde oylarının toplamı % 10’u bulan partilerin aday göstermesi veya 100 bin kişinin imzasıyla Cumhurbaşkanlığı’na aday olunabiliyor.

Ancak imzanın noter aracılığıyla mı yoksa başka bir yöntemle mi olacağı tartışılıyordu.

Noter aracılığıyla olması halinde 15 milyon TL maliyet çıkacağından Anayasa’nın seçme ve seçilme hakkına aykırılık içereceği görüşüne varılmış.

Ayrıca Noterler Kanunu’nda siyasi partilere ilişkin "olağanüstü kongre için imza toplama" yetkisi verildiğinden, yeni bir görevlendirme için bu kanunda da değişikliğe gitme zorunluluğu görülmüş.

Bu nedenle noter yerine imzaların ilçe seçim kurulları tarafından toplanmasının uygun olacağı görüşünde birleşilmiş.

3 YARDIMCI: Cumhurbaşkanlığı yapılanmasında da siyasihukuki, ekonomik-idari ve teknik olmak üzere 3 yardımcı hedeflenmiş. Sayının artırılması yetkisi Anayasa’da da olduğu gibi Cumhurbaşkanı’na bırakılmış.

BARAJ VAR, BÖLGE YOK: Yeni sistem oturana kadar Cumhurbaşkanlığı’nı kazananın TBMM çoğunluğunu da elinde tutması gerektiği görüşünden hareketle AK Parti % 10 barajın korunmasını MHP’ye kabul ettirmiş.

Baraj % 10’da kalacağı için dar veya daraltılmış bölge uygulamasından vazgeçilmiş.

ÇOK HANELİ İTTİFAK BLOKU: Partilerin birlikte seçime girmesinin önünü açan düzenlemeye göre eğer A-B-C partileri ittifaka girmişse onlar için birleşik oy pusulasında “ittifak adıyla" bir sütun bulunacak. İttifaka giren 3 partinin de ayrı hanelerde kendi logoları ve parti isimleri altında milletvekili aday listesi olacak.

Seçmen ittifaktan hangi partiyi daha çok içselleştiriyorsa onun logosu üzerine mührü basacak; oyları birlikte sayılacak.

MHP Lideri Bahçeli’nin "İttifak olur ama iltihak olmaz" söylemi kapsamında yerel seçimde ittifak olmayacak.

D’HONDT SİSTEMİNE DEVAM: Siyasi partilerin çıkaracağı milletvekili sayısıyla birlikte ittifakın toplam aldığı oylara düşen milletvekili dağılımın hesaplanmasında da 1961’den bu yana her seçimde uygulanan, D’Hondt veya nispi temsil diye adlandırılan sistem uygulanacak.

Örneğin, toplam oyları % 10 barajını aşan bir ittifakın, seçim bölgesindeki oyları toplamı 101 bin, ittifaka düşen milletvekili sayısı 7, oy dağılımı da A: 61 bin, B: 25 bin, C: 15 bin olsun. İttifak partilerinin oyları 7 milletvekiline ulaşana kadar 1, 2, 3, 4...’e sıralı bölünecek; A: 4, B: 2, C: 1 milletvekili kazanacak.

İki parti henüz TBMM İç Tüzüğü üzerindeki görüşmesini tamamlamamış, onun da gelecek toplantılarda karara bağlanması hedefleniyor.