CİDDİGAZETE/özel haber

Genel merkezin 30 Ağustos’taki talebine uyarak, İYİ Parti’nin 81 il yönetimi toptan istifa etti. Geçen süreçte il ve ilçe başkanlıklarına “geçici” yönetimler atandı. Bu yönetimlerin Siyasi Partiler Kanunu ve İYİ Parti Tüzüğü uyarınca 30-45 gün içinde seçimli genel kurullara gitmesi gerekiyordu. Süre aşımına rağmen henüz bu yönde bir karar ortaya çıkmadı.

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu eski üyesi Avukat Uğur Tarhan, seçim sathında telafisi güç durumların yaşanmaması için genel merkeze hatırlatmada bulundu. 

İşte Avukat Uğur Tarhan’ın Ciddigazete için kaleme aldığı o yazı:

Siyasi Partiler Kanunu, partilerin merkez karar ve yönetim kuruluna il ve ilçe teşkilatlarına “geçici yönetim kurulu” atanması yetkisi tanımıştır.

Geçici Yönetim Kurulu atama yetkisi, il/ilçe teşkilatının işten el çektirilmesi (görevden alınması) ya da söz konusu teşkilatın yönetim kurulunun ölüm, istifa ya da parti üyeliklerinin düşmesi nedeniyle toptan boşalma hallerinde kullanılır.

Siyasi Partiler Kanunu’nun 19. maddesinde; “İl başkanı ve il yönetim kurulu il kongresince seçilir. İl başkanı ile yönetim kurulunun, seçim şekli ve merkez karar ve yönetim kurulunca hangi hallerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim kurulunun nasıl oluşturulacağı parti tüzüğünde gösterilir.” denilmek suretiyle, il başkanı ve yönetiminin yalnızca il kongresi tarafından seçilebileceğini belirttikten sonra, geçici “yönetim kurulunun” istisnai olarak atanan ve meşruiyetini delege iradesinden almayan, yalnızca boşluğu doldurmak maksadıyla yetkili organ tarafından atanan bir kurul olduğunu ortaya koymuştur.

Maddenin devamında ise 45 gün içerisinde mevcut delegelerle il kongresinin toplaması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Aynı kanunun 20. maddesinde ise; “İlçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu ilçe kongresince seçilir. İlçe başkanı ile ilçe yönetim kurulunun, seçim şekli ve merkez karar ve yönetim kurulunca hangi hallerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim kurulunun nasıl oluşturulacağı parti tüzüğünde gösterilir.” denilmiş ve devamla 30 gün içinde mevcut delegelerle ilçe kongresinin yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

Geçici yönetim kurulu yalnızca işten el çektirme (görevden alma) halinde atanmaz. Bir teşkilatın yönetim kurulunun toptan boşalması halinde de genel merkez tarafından o teşkilata geçici yönetim kurulu ataması yapılır. Bir teşkilatın toptan boşalması, ölüm ve parti üyeliklerinin düşmesi hallerinde söz konusu olacağı gibi toplu İSTİFA halinde de söz konusu olur.

İYİ Parti’de, 12 Ağustos tarihinde gerçekleşen ikinci olağanüstü kurultayın ardından partinin genel merkez organları yenilenmiş ve 30 Ağustos tarihinde Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Koray Aydın’ın yazılı açıklaması ile il başkanları ve yönetimlerine istifa çağrısında bulunulmuştu.

Bu çağrının ardından Türkiye genelinde tüm il başkanları ve yönetimleri istifa etmiş, bu istifalarla boşalan teşkilatlara atamalar yapılmıştı. Bunların geçici yönetim kurulu olduğu şüphesizdir. Zira toplu istifa nedeniyle boşalan organlara genel merkez tarafından atanmışlardır. Bir başka deyişle, delege seçimiyle değil, genel merkez atamasıyla görevlendirilmişlerdir.

İYİ Parti tüzüğünün “Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinde Boşalma” başlıklı 26. maddesi açıktır:

“Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeliklerinde toptan bir boşalma olduğu hallerde Genel Başkan’ın teklifi ve Genel İdare Kurulu’nun kararıyla geçici yönetim kurulu atanır.

Atanan geçici yönetim kurulları atandıkları tarihten itibaren ilçelerde 30 gün, illerde 45 gün içerisinde kongre yaparlar.”

Kanunun ve tüzüğün bu açık hükümleri çerçevesinde “Geçici Yönetim Kurulları”nın temel görevinin, geldiği organ seçimi için demokratik kongreyi toplamak olduğunu ve görevinin kanundaki yasal sürelerin (30/45) dolmasıyla kendiliğinden sona ereceğinin bilinmesi gerekir.

Bu itibarla İYİ Parti’nin Türkiye genelinde seçimli yerel kongrelerini yapması yasal bir zorunluluktur.