CiddiGazete- Sağlık çalışanlarının, sorunlarına dikkat çekmek için başlattıkları iş bırakma eylemlerinde görevden alma ve ceza skandalı yaşandı.

"SENDİKAL FAALİYET" SUÇ MU DEĞİL Mİ?

Ülke genelindeki kamu hastanelerinin yöneticileri, iş bırakma eylemlerine katılan hekim, hemşire ve diğer tüm sağlık çalışanlarına disiplin cezası uygulanıp uygulanmayacağını Sağlık Bakanlığına yazılı olarak sordu. Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu imzasıyla tüm il sağlık müdürlüklerine gönderilen cevap yazısında, sağlık çalışanlarının eylemlerinin sendikal faaliyette bulunma özgürlüğü kapsamında olduğu, bu nedenle ceza verilemeyeceği belirtilirken dayanak olarak da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kesin kararı gösterildi.

YENİ MÜDÜRE GÖRE SUÇ!

Yazının hemen ardından Genel Müdür İslamoğlu ile Disiplin İşlemleri Daire Başkanı Abdulkadir Bektaş görevden alındı. Genel müdürlüğe, vekaleten Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kaya getirildi. Kaya, koltuğa oturduktan üç gün sonra tam tersi yönde bir yazı göndererek, iş bırakma eylemlerine katılanların disiplin cezasını gerektiren görev yerini terk etme suçu işlediklerini belirterek cezaların önünü açtı. Bu yazıyla sağlıkçılara soruşturmalar açıldı, ihtar puanları ile ücret kesintisi cezaları yağdı.

Kaynak: Sözcü