CiddiGazete- Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltmesinin ardından kredi kartı faizlerinde de artış olacak.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı, 1 Ağustos tarihi itibarıyla TL işlemler için yüzde 1,36'dan yüzde 1,91'e yükselecek.

Eğer kredi kartı borcunuzun yalnızca asgari tutarını öderseniz, geriye kalan borç üzerine akdi faiz uygulanıyor.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı da 1 Ağustos tarihi itibarıyla TL işlemler için yüzde 1,66'dan yüzde 2,21'e yükselecek.

1 Ağustos tarihine kadar eski oranlar geçerli olacak.

Kredi kartı faizlerindeki artışın, son dönemde tüketimde kaydedilen artış hızını yavaşlatması muhtemel.