Beşiktaş 88. dakikada direğe takıldı Beşiktaş 88. dakikada direğe takıldı

CiddiGazete- Spor kulüpleri ve üst kuruluşlara, borç ve alacak bilgileri, iktisadi ve mali durumunu açıkça göstermesi için defter tutma zorunluluğu getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Spor Kulüpleri ve Üst Kuruluşlar Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlara İlişkin Esasları Belirleyen Yönetmelik"te, spor kulüplerine iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koyma zorunluluğu getirildi. Halka açık spor AŞ'ler sermaye piyasası mevzuatına tabi olacak.

Spor kulüpleri, vergi usul kanununa uygun şekilde işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutacaklar. Ancak, bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor AŞ bulunduran, veya kamu yararına çalışma statüsü bulunan spor kulüplerinin bilanço esasına göre defter tutmaları zorunlu olacak.

Kulüplerin spor faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderleri, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve yönetmelikle belirlenen esaslara uygun şekilde hazırlanacak konsolide finansal tablolarında raporlanacak.

Karar ve üye kayıt defterleri, ödüller, beratlar, madalya bilgileri ve benzeri devamlı niteliği haiz kayıtları devamlı surette; hesap ve belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, diğer kayıt ve belgeler ise kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 10 yıl süreyle saklanacak.