CiddiGazete- Türkiye Diyanet Vakfı Giresun Şube Temsilcisi, 5.1 milyon lira tutarındaki kurban parası ve bağışı zimmetine geçirdi.

Gezi Davası'nda kritik karar Gezi Davası'nda kritik karar

Diyanet personeli Fatih Ahmet Akkaya'nın şubenin bir yıllık gelirinden daha fazlasını zimmetine geçirmesi ve yetkililerin bunu fark etmemesi dikkati çekti. Raporda şu bilgiler yer aldı:

- Giresun Şube İşlemleri Uzman Yardımcısı Fatih Ahmet Akkaya tarafından vekaletle kurban kesimi programı kapsamında 2022 yılında alınan 461 kurban vekalet hissesinden 136'sının Faaliyet Yönetim Sistemi'ne (FYS) kaydedilmediği ve bedeli olan 250 bin 650 TL'nin zimmetine geçirildiği...

- 2023 yılı vekaletle kurban kesimi programı kapsamında 19-25 Haziran 2023 tarihleri arasında yurt dışında kesim için 179 kurban vekaleti hissesinin bağışçıların isimleri ile birlikte FYS girişlerinin yapıldığı halde, hisse bedeli olan 492 bin 250 TL'nin genel merkez hesaplarına yatırılmadığı...

ŞUBENİN GELİRİNDEN FAZLA

- Şubenin gelirinin 2021 yılında 2.1 milyon TL, 2022 yılında 3.3 milyon TL, inceleme tarihi itibariyle 2023 yılında 1.7 milyon TL olduğu, buna mukabil Akkaya'nın zimmetine aldığı paranın 5.1 milyon TL olduğu dikkate alındığında, idari zafiyetin büyüklüğü de ortaya çıkmaktadır.