CiddiGazete- Prof. Dr. Kürşat Zorlu'nun cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdiği "Hani politik istikrarsızlık ortadan kalkacaktı!" başlıklı yazısı Yeni Akit'i kızdırdı. "Adamı dekan yaparsan, o da seni tefe koyar böyle" ifadeleri kullanılan Yeni Akit'in yorumunda "Geçtiğimiz yıllarda Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'na getirilen Kürşad Zorlu, Habertürk'teki yazısında, mesnetsiz tezlerle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yerden yere vurdu" ifadeleri yer aldı.

Zorlu söz konusu dünkü yazısında, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi –ki artık çoğunlukla başkanlık sistemi deniliyor- 9 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesiyle resmen başladı. Politik istikrarsızlığın önlenmesi, hızlı karar verme ve bürokratik kooptasyonu ortadan kaldırma gibi gerekçelerle getirilen sistemin neredeyse her soruna çare olacağı iddiası vardı! Ancak böyle olmadı; geçen 3,5 yılda uygulamadaki hatalarla da birleşince sorunlar daha kırılgan bir boyuta ulaştı" ifadelerini kullanmıştı.

Yazının devamında Zorlu şöyle devam etmişti:

"Darbeler, doğal afetler, küresel krizler gibi bir uçtan diğerine farklı tanımları olan politik istikrarsızlık salt bir hükümetin uzun süre iş başında kalması ile de açıklanamaz. Kimi durumlarda işbaşındaki bir hükümetin karar ve uygulamaları da sistemin kendi içerisinde politik istikrarsızlığına sebep olur.

Evet, uyumsuz koalisyon veya güçsüz/kırılgan hükümet dönemleri politik istikrarsızlığı artıran önemli sebeplerdir. Buna karşın görünürde uzun süreli bir hükümet istikrarı olsa da zaman içerisinde bu süreklilik demokrasi, rekabet edebilirlik, yönetişim gibi unsurlardaki bozulmayla durumu geriye götürebilir. Dünya Bankası baş ekonomistlerinden Zahid Hüseyin Hindistan örneğini göstererek ekonomik büyümenin hükümet değişimlerinin sık yaşandığı dönemlerde de sağlanabildiğini ifade etmektedir.

Türkiye bugün böyle bir politik istikrarsızlık tablosuyla karşı karşıyadır.

Millet İttifakı'nın sistem eleştirileri de esasında burada gün yüzüne çıkan problemlerle ilişkilendirilerek açıklanabilmektedir.

The Global Economy sitesinin derlediği verilere göre Türkiye’nin politik istikrar endeksindeki yeri 194 ülke arasında 170.sırada. 1999 yılında 145. sırada 2010’da 155.sıradaymış. Dünya ortalamasının -0.07 olduğu bu endekste (-2.5 zayıf; 2.5 güçlü) kabul ediliyor. Türkiye’nin aldığı puan -1.19..."