Kürtçe denilen karma dildeki Farsça oranı yüzde 50'nin üstünde.

Farslar "Hüda" demiş, Kürtler "Huda" ya da "Hoda."

Şimdi Huda, Hoda özgün Kürtçe mi oluyor?..

Kürtçe 1'den 10'a kadar sayalım:

Yek, du, sê, çar, pênc, şeş, heft, heşt, neh, deh

Bunların hepsi Farsçadır.

Kürtçe nerede peki?..

Farsça sayı adlarını kullanmadan 1'den 10'a kadar sayabilecek bir Kürt var mı?

Türkler sayabilir ama.

Farsça sayı adlarını çıkarsam Kürtler pazardan alış veriş bile yapamazlar.

Gelelim Kürtçeye girmiş Arapça sözcüklere. Bunların oranı ise yüzde 40 gibi. Geriye kalan yüzde 10 ise Türkçe, Hintçe, Süryanice.

Yani Kürtçe denilen dilin tamamı başka dillerden aşırma.

Bu aşırmayı yalnız Kürtler yapmamış. Aşağıdaki listede parantez içindekiler Türkçe, dışındakiler Kürtçe.

Exlaq (ahlak), îsbat (ispat), îqtidar (iktidar), katib (katip), midexale (müdahale), mixalif (muhalif), mixalefet (muhalefet), mixetab (muhatap), şehîd (şehit), teswîb (tasvip).

Yüzde 51 oranında özgün bir Kürtçe dil olsa anadilde eğitime ben de destek vereceğim. Ama yok, yok oğlu yok.

Bu gerçeği görüp yazacak Kürt aydın da yok ortada.

Bakın Ebulfez Elçibey ne güzel söylemiş:

"Şiilik Fars emperyalizmidir, Sünnilik Arap emperyalizmi."

Kürtçe de karmakarışık bir emperyalizmdir. Kürtçe eğitime yol vermek, Türk medeniyetini Ortadoğu bataklığına saplamaktır.