CiddiGazete

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Aygün Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütüne Yardım Etmek" nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Dava dilekçesinde Sinan Aygün'ün FETÖ'cülerle iltisakları, yurt dışına kaçan FETÖ'cülerle olan ticari ilişkileri tek tek anlatıldı.

İŞTE SUÇ DİLEKÇESİNİN TAM METNİ:

SUÇ TARIHI : 17.12.2013'den bugüne dilekçede belirtilen ve savcılık tarafından re'sen tespit edilecek farklı tarihler

TALEP KONUSU: Şüpheli hakkında adli soruşturma yürütülmesi ve Iddianame düzenlenip kamu davası sonucunda cezalandırılması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

17-25 Aralık 2013'ün ardından tüm yurtta yapılan FETÖ operasyonları 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında artarak devam etmiş ve binlerce dosya yargıya intikal etmiştir. Bu dosyalar arasında FETÖ'nün finansmanına ilişkin yüzlerce iddianame düzenlenmiş, Kaynak Holding, Dumankaya Inşaat, Bank Asya gibi FETÖ'nün finansmanında kullanılan şirketlere ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar yapılmıştır. Dumankaya Inşaat firması kovuşturmasında olduǧu üzere FETÖ'nün kendi kontrolündeki belediyelerde yaptırdıǧı imar artışları yoluyla yüksek düzeyde imar rantı elde ettiǧi ve bu rantı terör örgütünün finansmanında kullandıǧı görülmektedir.

Ne hikmetse başta Istanbul olmak üzere Türkiye'nin tüm büyük şehirlerinde FETÖ'nün finansmanını saǧlayan bu imar rantı operasyonları Ankara'da bugüne dek gerçekleşmemiştir. Oysaki TBMM kürsüsünde dahi dile getirilen açıklıkta Ankara'da FETÖ'nün etkin olduǧu yıllarda hangi binaların kimler tarafından yapıldıǧı açık kaynaklarda dahi bulunabilen bir husustur.

Örneǧin 2018 Bütçe görüşmeleri esnasında MHP 26. Dönem Milletvekili Seyfettin YILDIZ şu açıklamalarda bulunmuştur: "Bugün, iktidar partisi olarak… Ankara, Istanbul, Bursa gibi birtakım belediyelerin başkanları "metal yorgunluǧu" adı altında görevden el çektirildi. ?imdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yaklaşık dört yıl içerisinde 4.200 imar deǧişikliǧi yapmış. Bu imar deǧişikliklerine baktıǧınızda birçoǧunun ranta dayalı olduǧunu görüyorsunuz. Ben birkaç tane örnek vermek istiyorum. Hepimizin bildiǧi, şu Eskişehir Yolu üzerinde eski TOGO'nun yeri olan bir yer. 15 Temmuz’da, tam darbe, ihanet gününün olduǧu gün burada bir plan deǧişikliǧi yapılıyor, orada AVM ve çok katlı yapılara müsaade ediliyor. 15 Temmuz’dan sonra bir bakılıyor ki bunun sahibi FETÖ'cü ve firar ediyor. Kim bu? Ömer Akgül. Ömer Akgül kim? Ömer Akgül, Rahmi Bıyık'la beraber o rantın merkezi olan Çukurambar'da imar planlarını yapan kişi." (EK 1-Gazete Haberi)

Ömer Akgül'e yönelik açık kaynaklara yansıyan 9 Eylül 2016 tarihli "51 ünlü FETÖ üyesine şok! Mal varlıklarına el konuldu" başlıklı haberde Ömer Akgül'ün FETÖ terör örgütü yöneticilerinden olarak Ankara'da örgütün en büyük inşaatçısı olduǧu ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtıǧı belirtilmektedir. Haberde Ömer Akgül şu şekilde tanımlanmaktadır. "Listenin en kritik ismi Ömer Akgül. Iş dünyasına ayakkabıcı olarak giren Akgül, Ankara'nın en büyük inşaatçısı oldu. Çukurambar'daki birçok projeyi o yaptı. Protokol Iş Merkezi, Koç Kuleleri,

Arma Kule’nin de aralarında bulunduǧu onlarca projeyi hayata geçirdi. 17-25 Aralık'tan sonra yurt dışına kaçtıǧı biliniyor." (EK - 2, Gazete Haberi)

FETÖ'nün Ankara'daki en büyük finansörü firari terörist Ömer AKGÜL'ün ticari ortaklıkları ve Ankara Büyükşehir Belediyesince geçmiş dönemde yapılan imar artışlarından elde ettiǧi imar rantları Savcılık Makamınca soruşturulduǧunda FETÖ'nün finansmanında Ankara'da elde edilen imar rantının ne kadar büyük ve önemli bir rol oynadıǧı ortaya çıkabilecektir. Firari terörist Ömer AKGÜL'ün bu imar rantını elde ederken yaptıǧı ticari ortaklıklar ve bunların akıbetleri derinlemesine araştırıldıǧında FETÖ'nün finansmanının Ankara ayaǧı ve buna ortaklık eden suç ortaklarının ortaya çıkarılması mümkündür.

Bu baǧlamda firari terörist Ömer AKGÜL'ün şüpheli Sinan AYGÜN'le kurduǧu ticari ortaklıklar ve Belediyece saǧlanan imar artışlarıyla elde ettikleri ölçüsüz rantın boyutlarının FETÖ finansmanında nasıl kullanıldıǧının Savcılık Makamınca araştırılarak ortaya çıkarılmasına dönük olarak işbu suç duyurusunu yapma gereǧi duyulmaktadır.

Şüpheli Sinan AYGÜN, ortaǧı olduǧu Alan Taahhüt Inşaat A.Ş.'ye ait parsel üzerinden hain terör örgütü FETÖ'ye finansman saǧlamış olup bu yolla hain terör örgütüne finansman saǧlayarak "Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanun'a muhalefet ve TCK M.220/7'de öngörülen "Terör Örgütüne Yardım Etmek" suçlarını işlemiştir. Şöyle ki;

• Şüpheli, 15 Temmuz gününde Fethullahçı Terör Örgütü yöneticiliǧinden aranan ve hain darbe girişimi sonrası Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliǧi tarafından malvarlıǧına el konulan firari Ömer AKGÜL'ün aǧabeyi olan Mehmet AKGÜL ile birlikte Alan Taahhüt Inşaat A.?'nin ortaǧı konumundadır. Ortaklıǧa ilişkin belgeler ekte sayın mahkemeye sunulmaktadır. (EK-3, Ticaret Sicili Gazetesi)

Alan Taahhüt Inşaat A.Ş'nin geçmişi ve ortaklık yapısı incelendiǧinde ise ortaya çok net olarak şirket ismi deǧiştirmek suretiyle aynı ortaklar üzerinden Ömer AKGÜL'ün gizli ortak olduǧu ve şirketin muvazaalı bir hisse yapısına kavuşturulduǧu görülmektedir. Ekte sunulan şemada görüldüǧü üzere Alan Taahhüt Inşaat A.Ş. Aslında KULE YAP SAT İNŞAAT TAAHHÜT TICARET ANONİM ŞİRKETI’ne ünvan deǧiştirerek aynı hisse yapısıyla Ömer AKGÜL ve FETÖ baǧlantısını gizlemek için yapılmış muvazaalı bir deǧişikliktir. KULE YAP SAT INŞAAT TAAHHÜT TICARET ANONIM ŞIRKETI ise FETÖ'cü Ömer AKGÜLün ikinci hakim ortak olduǧu ve Sinan AYGÜN'ün %50 ortak olduǧu AKGÜL YAP SAT IN?AAT TAAHHÜT TICARET ANONIM ?IRKETI'nin devamı niteliǧindedir. (EK-4, Çema) Görüleceǧi üzere, FETÖ yöneticisi Ömer AKGÜL'ün şirketteki hisselerini gizlemek amacıyla Sinan AYGÜN'ün de içinde bulunduǧu diǧer hissedarlar arasında daǧıtarak gizleme amacıyla silsile şeklinde şirket isim deǧişikliklerine gidilerek FETÖ'nün finansmanı perdelenmeye çalışılmıştır. Aşaǧıda ayrıntılı şekilde verilen hisse oranları ve şirket kapanış açılış tarihleri incelendiǧinde söz konusu perdelemenin nasıl yapıldıǧı ve FETÖ yöneticisi Ömer AKGÜL'ün hisselerinin nasıl gizlendiǧi görülecektir. Bu doǧrultuda asıl şirket AKGÜL YAP SAT İNŞAAT TAAHHÜT TICARET ANONIM ŞİRKETİ ve bu şirketteki FETÖ yapılanmasını gizleyen şirketler silsilesi ve hisse devirleri kronolojik olarak şu şekildedir:

AKGÜL YAP SAT İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONIM ŞİRKETI (Ticaret Sicil No:272188) 03.11.2009 tarihinde kurulmuştur. Şirket kurucuları ve ortakları Sinan Aygün (%50), Ömer Akgül (%35), Mehmet Akgül (%5), Halil Akgül (%5), Gül Akgül (%5) ’dür. Şirketin yönetim kurulu başkanı Ömer Akgül’dür.

Şüpheli, 05.07.2008 tarihinde Ergenekon Soruşturması kapsamında göz altına alınmış, 14.07.2008 tarihinde serbest bırakılmış, hemen bir yıl sonrasında ise anılan FETÖ mensubu ile ortaklık kurmuştur.

17-25 Aralık 2013 tarihinde ilk defa FETÖ yapılanması gün yüzüne çıkmış ve bu tarihten sonra FETÖ’cü olarak bilinen işadamları birer birer hisselerini yakınlarına devrederek yurtdışına kaçmaya başlamıştır. FETÖ yöneticisi firari Ömer AKGÜL'ün de bu süreçte yurt dışına kaçtıǧı bilinmektedir.

12 Kasım 2014 tarihinde şirketin ünvanı KULE YAP SAT İNŞAAT TAAHHÜT TICARET ANONIM ŞİRKETI’ne dönüşmüş ve Ömer Akgül’ün %35 hissesinden %10’u Sinan Aygün’e,%20’si Mehmet Akgül’e, %5’i ise Halil Akgül’e devredilmiştir. Dolayısıyla yeni hisse daǧılımı Sinan Aygün (%60), Mehmet Akgül (%25), Halil Akgül (%10), Gül Akgül (%5) şeklinde oluşmuştur. Yeni hisse daǧlımı incelendiǧinde FETÖ yöneticisi AKGÜL'ün %35 hissesinin Sinan AYGÜN ve diǧer hissedarların oranları arasına yedirildiǧi ve bu şekilde gizlendiǧi görülmektedir. Bu nedenle yapılan ünvan deǧişikliǧi ve hisse devrini tamamen muvazaalıdır .

Nitekim bu perdeleme ve gizleme faaliyetini daha da karmaşık hale getirme k amacıyla Sinan AYGÜN tarafından şirket ünvanı ve hisse daǧılımları aşaǧıdaki şekilde müteaddit sayıda deǧiştirilmiştir.

Bu doǧrultuda, 21 Kasım 2014 tarihinde şirketin bölünmesine karar verilmiştir. Aynı hisse yapısıyla ALAN TAAHHÜT INŞAAT GAYRIMENKUL DANIŞMANLIK ANONIM ŞIRKETİ (Ticaret Sicil No: 376998) 05 Aralık 2014 tarihinde kurulmuş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.12.2014 tarihli ve 8713 sayılı nüshasından kuruluşu yayımlanmıştır.

5 Aralık 2014 tarihinde KULE YAP SAT İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONIM ŞİRKETİ’ne ait olan Ankara ili, Çankaya ilçesi, Karakusunlar Mahallesi 13911 ada 10 nolu parselde kayıtlı arsa, yeni kurulan şirket olan ALAN TAAHHÜT INŞAAT GAYRIMENKUL DANI?MANLIK ANONIM ŞIRKETI’ne aktarılmıştır.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akgül olarak seçilmiştir. Sinan Aygün Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

Bu kapsamda, arsa sahipleri Kule Yap Sat Inş. Taah. Tic. A.Ş., Alan Taah. Inş. Gay. Dan. A.Ş. ve Togo Ayakkabı San. Tic. A.Ş. ile Yap Sat Inş. Taah. Tic. A.Ş., Alan Taah. Inş. Gay. Dan. A.Ş. arasında Ankara 37. Noterliǧi'nin 07.08.2015 tarih ve 22466 yevmiye no'lu Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılıǧı Inşaat Sözleşmesi imzalanmıştır. (EK - 5, Sözleşme Sureti)

19 Aǧustos 2016 tarihinde bir kez daha KULE YAP SAT INŞAAT TAAHHÜT TICARET ANONIM ŞIRKETI’nin bölünmesine karar verilmiş ve şirket SINAN AYGÜN GAYRIMENKUL INŞAAT ANONIM ŞIRKETI (Ticaret Sicil No: 399415- Tek Ortak Sinan Aygün) ve MAH GAYRIMENKUL INŞAAT ANONIM ?IRKETI (399412- Ortaklar: Mehmet Akgül (%62,5), Halil Akgül (%25), Gül Akgül (%12,5) arasında paylaştırılarak 8 EYLÜL 2016 tarihinde iki yeni şirket kurulmuş, bir gün sonra 9 Eylül 2016 tarihinde KULE YAP SAT INŞAAT TAAHHÜT TICARET ANONIM ŞIRKETI ticaret sicilinden terkin edilmiştir.

Ankara 37. Noterliǧi'nin 07.08.2015 tarih ve 22466 yevmiye no'lu Düzenleme ?eklinde Arsa Payı Karşılıǧı Inşaat Sözleşmesi ise daha sonra, Ankara 37. Noterliǧi'nin 26.09.2016 tarih, 25526 yevmiye no'lu Düzenleme şeklinde Sözleşmenin Devri Sözleşmesi ile Sinan Aygün Gay. Inş. A.?., bu Sözleşme'yi, Beştepe Kuleleri Inş. San. A.Ş.'ye devretmiş, bu devre Alan Taah. Inş. Fay. Dan. A.Ş. Muvafakat etmiştir. (EK - 6, Sözleşme Sureti)

SINAN AYGÜN GAYRIMENKUL INŞAAT ANONIM ŞIRKETI daha sonra Sinan Aygün şahıs işletmesini bünyesine katmış ve Karakusunlar Mahallesi 13911 ada 10 nolu parselde kayıtlı arsanın sahibi olan ve Ömer Akgül’ün hisselerini Mehmet Akgül’le devrederek 2014 yılında kurulan ALAN TAAHHÜT INÇAAT GAYRIMENKUL DANIÇMANLIK ANONIM ŞIRKETI’ni 06 Aralık 2016 tarihinde kendi şirketine geçirmiştir.

Sinan Aygün’ün yeni kurduǧu şirketine geçirdiǧi ALAN TAAHHÜT INŞAAT GAYRIMENKUL DANI?MANLIK ANONIM ŞIRKETI’nin 16.05.2016 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akgül ve Başkan Yardımcısı Sinan Aygün’ün yetki süreleri bir yıl uzatılmış iken, 15 TEMMUZ 2016 yılında hain darbe girişimi gerçekleşmiş ardından APAR TOPAR 1 YILLIK SÜRE DOLMADAN 01.11.2016 tarihinde Mehmet Akgül’ün Yönetim Kurulu Başkanlıǧı sona erdirilerek Yönetim Kurulu Başkanlıǧına Sinan Aydın Aygün getirilmiş ve Mehmet Akgül (%25), Halil Akgül (%10), Gül Akgül (%5) ün HISSELERININ TAMAMINI SINAN AYGÜN'E DEVREDILMIÇTIR.

Bu arada Mehmet Akgül bir daha KULE YAP SAT İNŞAAT TAAHHÜT TICARET ANONIM ŞIRKETI’nin bölerek kurduǧu MAH GAYRIMENKUL INŞAAT ANONIM ŞIRKETI’ni bu sefer MS1 INŞAAT SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI (Ticaret Sicil No: 407560 - Tek Ortak Gül Akgül), MNF1 YAPI INŞAAT SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI (Ticaret Sicil No: 407559 - Tek Ortak: Mehmet Akgül ) ve HAK YAP SAT INŞAAT SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI (Ticaret Sicil No: 407558 - Tek Ortak: Halil Akgül) diye kurduǧu şirketlere bölerek 17 Mayıs 2017’de kapatmıştır.

• Şüphelinin ortaǧı olduǧu Alan Taahhüt Inşaat A.Ş. 12 bin 82 metrekare yüzölçümlü 13911 ada 16 nolu parselin mülkiyetinde bulunan arazinin inşaat alanı aşaǧıda detaylı şekilde anlatılacaǧı üzere yapılan plan deǧişiklikleri ile Melih GÖKÇEK döneminde artırılarak tam da 15 Temmuz 2016 Tarihindeki meclis oturumunda kabul edilerek emsal artışı yoluyla artırılmıştır. Bu sayede kararın ekindeki 13 ayrı plan notuna gizlenen ve işbu imar deǧişikliǧiyle dahi yaklaşık 25.000 metrekare olması gereken inşaat alanı gizli artışlarla 120.000 metrekareye çıkartılmıştır. (EK - 7, Karar Sureti)

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin, 17.12.2015 tarih, 2639 no’lu kararına konu görüşmeler kapsamında, Imar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 17.12.2015 tarih ve 1238 sayılı raporu okunarak oya sunulmuştur. Bu raporun konusu, Çankaya ilçesi 13911 ada 9 ve 10 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan deǧişikliǧi önerisidir. Ferdi Ataseven’in 10.09.2015 tarihli talebine dayanan bu plan deǧişikliǧi önerisi, anılan parselin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı içerisinde bulunması, öneri içeriǧinde parsellerin birleştirilmesinin öngörülmesi, aynı kişinin 23.10.2015 ve 18.11.2015 tarihli dilekçeleriyle yapı yoǧunluǧunun E=2.50 olarak artırılması ve gizli emsal artışı içeren 13 plan notu öngörüldüǧü gerekçesiyle oylanarak, oyçokluǧuyla reddine karar verilmiştir. (EK - 8, Karar Sureti)

Aynı konu, daha sonra, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin, 15.07.2016 tarih, 1402 no’lu kararına konu olmuş, bu kez, Imar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 15.07.2016 tarih ve 496 sayılı raporu görüşülmüş, yukarıda anılan konuya ilişkin bir önceki karara atıf yapıldıktan sonra, civar taşınmazların emsal durumu dikkate alınarak E=2.10 olarak belirlenmek suretiyle Imar ve Bayındırlık Komisyonu tadilen onay raporu oylanarak, oyçokluǧuyla kabul edilmiştir.

Ancak bu plan tadiline Şevket Eryılmaz tarafından 09.09.2016 tarihli dilekçe ile itiraz edilmesi üzerine konu bir kez daha gündeme gelmiş ve buna ilişkin Imar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 24.11.2016 tarih ve 1084 sayılı raporu Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 27.11.2016 tarih ve 2368 sayılı kararına konu olmuştur. Yapılan görüşmeler kapsamında, 27.10.2016 tarihli Asliye Ticaret Mahkemesi kararı ile Mehmet Akgül ve diǧerlerinin Alan Taah. Inş. Gay. Dan. A.Ş.'den çıkartılması karar verildiǧi gerekçesiyle reddine karar verilmiştir. (EK - 9, Karar Sureti)

• Söz konusu işlemlerle bahsi geçen şirket 100 milyon liralık rant elde etmiştir. Normal şartlarda parselin emsal satışı 1.50 olmasına raǧmen, 15 Temmuz 2016 tarih ve 1402 sayılı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla gerçekleştirilen imar planı deǧişikliǧi ile oran 2.10'a yükselterek şirkete 100 Milyon TL'lik rant saǧlanmıştır. Ortakları FETÖ ile ilişki içerisinde olan şirkete saǧlanan bu finansman örgütle mücadeleye engel arz etmiştir.

Tam olarak 15 Temmuz 2016 günü yani hain darbe girişimi gerçekleşmeden saatler önce gerçekleşen bu olayın ardından parsel üzerinde gerçekleşen emsal artırımına itiraz edilmiş ve yapılan itirazda bu artış yapıldıǧı esnada FETÖ/PDY Terör örgütünün yöneticisi Ömer AKGÜL'ün, kardeşi Mehmet AKGÜL üzerinden şirketin "gizli" ortaǧı olduǧu vurgulanmıştır. Ayrıca parsel üzerindeki inşaat hakkında yürütmeyi durdurma kararı alınmasına raǧmen tekrar emsal artışına gidilmekte ısrar edilmesinin hain terör örgütüyle mücadeleye engel olduǧu belirtilmiştir.

Yapılan itirazlar üzerine şüpheli Sinan Aygün'ün FETÖ terör örgütü yöneticisi "gizli" ortaǧının ortaya çıkmasıyla birlikte, şüpheli tarafından 3 Kasım 2016 tarihinde Ankara Belediyesi Imar ve Bayındırılık Komisyonu'na verilen dilekçede Asliye Ticaret Mahkemesinin 27 Ekim 2016 tarihli kararında "Ortaǧı Mehmet Akgül'ün Alan Inşaat A.Ş.'den çıkarılması kararının verildiǧi böylece AKGÜL soyadlı hiç bir kimseyle ortaklıǧının bulunmadıǧı, taşınmaz üzerinde yapılacak olan inşaatın tek ortaklı olduǧu ve şahsına ait Beştepe Kuleleri A.Ş. tarafından yapılacaǧını belirtmiştir.

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETICISI MEHMET AKGÜL'ÜN ALAN INÇAAT A.Ç.'NIN ORTAKLIǦINDAN ÇIKARTILMASI 27.10.2016 TARIHINDE YANI DARBE GIRIÇIMININ GERÇEKLEÇTIǦI TARIHTEN 3 AYDAN DAHA FAZLA BIR SÜRE GEÇTIKTEN SONRA GERÇEKLEÇMIÇTIR.

ÇÜPHELI SINAN AYGÜN'ÜN 15 TEMMUZ GECESI YAŞANANLARA RAǦMEN 3 AYDAN FAZLA BIR ZAMAN ZARFINDA HAIN ÖRGÜTÜN YÖNETICILERINDEN BIRIYLE GIZLI "ORTAK", YÖNETICILERINDEN BIRININ KARDEÇI ILE ISE AÇIK ORTAK DEVAM ETMESI KENDISININ DE HAIN ÖRGÜTLE ILIÇKI IÇERISINDE OLDUǦUNU ISPATLAMAKTADIR.

• DAHASI, SINAN AYGÜN DÖNEMIN BAŞBAKAN YARDIMCISI YALÇIN AKDOǦAN'IN 05.09.2016 TARIHINDE, YANI ÖRGÜT ÜYESI ORTAǦININ HISSELERIIN SINAN AYGÜN'E DEVRINDEN 2 AY KADAR ÖNCE "FETÖNÜN ŞIRKET HISSELERINI DEVREDIP GAYRIMENKULLERINI KAÇIRDIǦINA VE MEVZUBAHIS ŞIRKET HISSELERINE DEVLET TARAFINDAN EL KONULACAǦI BU SEBEPLE DE BU HISSELERE ILIŞKIN ALIM YAPILMAMASI GEREKTIǦI"NE DAIR YAPTIǦI AÇIKLAMAYA RAǦMEN FETÖCÜ MEHMET AKGÜL'ÜN HISSELERINI SATIN ALMIŞTIR.

Bu hareketiyle de şüpheli, FETÖ terör örgütünün devletten mal kaçırmasına yardım etmiş, örgüte finansman saǧlanmasına destek olmuştur. Basiretli bir iş insanı olan ve siyaseti yakından takip eden Sinan AYGÜN pek tabii ki Yalçın AKDOǦAN'ın açıklamalarından haberdardır. Kalkışma gününden aylar sonra gerçekleşen hisse devri oldukça şaibeli olup SINAN AYGÜN'ÜN SÖZ KONUSU HISSELER IÇIN YURT DIŞINDA KAÇAK KONUMDA BULUNAN ŞAHISLARA ÖDEME YAPIP YAPMADIǦI, YAPMADIYSA DEVRIN NASIL GERÇEKLE?TIǦI, EǦER YAPTIYSA DA ÖDEMEYI KIME VE NE ŞEKILDE YAPTIǦI BELIRSIZDIR.

Şayet ödeme yapıldıysa şu anda o para yurt dışında FETÖ kaynaklarına aktarılmış durumdadır ki bu da açıkça suç teşkil etmektedir. Şayet FETÖ ile gizli ortaklık devam etmekteyse bu durum da şüphelinin halen alçak terör örgütüyle iş birliǧi içinde olduǧunu göstermektedir.

Kaldı ki Yalçın AKDOǦAN'ın 09 Mayıs 2019 Tarihli açıklamalarında da "Malı, mülkü satıp yurt dışına kaçırmaya, sanki babalarının malıymış gibi veya farklı kişilere devretmeye çalışıyorlar. Bu soruşturma hepsine uzanır. Ticari maksatla bir kişi o şirketi devralırsa bu suça ortak olmaktır. " ifadelerine yer vermiştir. Bu açıklamalar ışıǧında da şüphelinin eyleminin açıkça SUÇ teşkil ettiǧi görülmektedir. Sinan AYGÜN, FETÖ üyesi gizli ortaǧına ait olan hisseleri devralarak örgütün ticari faaliyetlerinin devamını saplamış, BU SUÇA ORTAK olmuştur. (EK - 7)

TCK M.220/7 "(7) (Deǧişik: 2/7/2012 – 6352/85 md.) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliǧinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliǧine göre üçte birine kadar indirilebilir." hükmündedir.

6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 4. Maddesi uyarınca terör örgütüne fon saǧlayan kişi fiili daha aǧır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadıǧı takdirde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır:

Terörizmin finansmanı suçu

"MADDE 4 – (1) 3 üncü madde kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacaǧını bilerek ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütlerine fon saǧlayan veya toplayan kişi, fiili daha aǧır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadıǧı takdirde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkra hükmüne göre ceza verilebilmesi için fonun bir suçun işlenmesinde kullanılmış olması şartı aranmaz."

DELILLER: Ticaret sicili gazetesi, belediye meclis kararları, dilekçe sunulan belgeler, ?ema, Tanık ve her türlü yasal delil.

HUKUKI SEBEPLER : TCK. md. 220, Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU : Yukarıda açıklanan hukuki gerekçelerle; Sinan Aygül ile Mehmet Akgül'ün birlik şüpheli Sinan Aydın AYGÜN'in adresinin tespit edilmesi ve hakkında soruşturma yürütülüp kamu davası açılması, soruşturma devam ederken, soruşturmanın sonucunun akamete uǧramasını engellemek için, terörizmin finansmanında kullanıldıǧı deǧerlendirilen mal varlıǧı üzerinde, ihtiyati tedbir dahil gerekli tüm hukuki önlemlerin alınması ve şüphelinin ilgili mevzuat uyarınca cezalandırılmasını saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Mansur YAVAŞ

Av. Balkan ŞENCAN.