Kira artışı yeniden hız kazandı Kira artışı yeniden hız kazandı

CiddiGazete- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bugünkü Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğde, 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ"in 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında değişikliğe gidildi.

Tebliğde yapılan değişiklik şöyle: "Zorunlu karşılığa tabi varlıklar için zorunlu karşılık oranı bankalar için yüzde 0, finansman şirketleri için yüzde 20 olarak uygulanır."

Değişiklik 16 Eylül 2022'de yürürlüğe girecek.

BİR DÜZENLEME DAHA

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan "Yabancı Para Yükümlülükler için Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında" değişiklik yapılarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama getirildi.

Merkez Bankası tarafından yapılan değişiklikte şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan değerlendirmeler neticesinde, 23 Nisan 2022 tarihli duyuruda belirtilen zorunlu karşılığa tabi krediler için:

a) Yüzde 20 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık tesisinin, uygulamanın etkinliğinin arttırılması amacıyla bankalar için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi ile ikâme edilmesi,

b) 30 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 29 Temmuz 2022 tarihine göre yüzde 10 kredi büyüme oranını aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca tesis edilmesi,

c) Hariç tutulan kredi türlerinin harcama mukabili kullandırılmaması halinde menkul kıymet tesisine tabi olması kararlaştırılmıştır.

d) Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 2022 yıl sonuna kadar kullandırılacak ticari nitelikteki kredilerde Merkez Bankası tarafından yayımlanan yıllık bileşik referans oranın 1,4 katı üzerinde yıllık bileşik faiz oranıyla kullandırılacak kredi tutarının yüzde 20’si 1,8 katı üzerinde yıllık bileşik faiz oranıyla kullandırılacak kredi tutarının yüzde 90’ı nispetinde menkul kıymet tesis edilmesine karar verilmiştir."