CİDDİGAZETE

Hizmet Vakfı ve TÜRGEV’in Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ile imzaladığı protokollerin süreleri uzatıldı. Buna göre, Nur Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Hizmet Vakfı’yla imzalanan, “Değerler Eğitimi” protokolünün süresi Temmuz 2020’ye, TÜRGEV ile imzalanan, “Öğrencilere Yönelik Sosyal, Kültürel Kurslar Düzenlenmesi” protokolünün süresi ise Kasım 2019 uzatıldı.

HAKKINDA ALEYHTE YARGI KARARI VAR

MEB ile Hizmet Vakfı arasında 15 Temmuz 2014’te imzalanan, “Değerler Eğitimi Verilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü” ile vakfın belirlediği gönüllü öğreticilerin öğrencilere ders saatleri dışında, “Değerler Eğitimi” konulu seminerler düzenlemesine izin verilmişti.

Hakkında aleyhte yargı kararı da bulunan protokol, Temmuz 2017’de sona erdi ancak Vakıf, sona eren protokolün uzatılması için 17 Temmuz 2017’de bakanlığa başvurdu.

Başvuruda protokolün yedinci maddesindeki, “Vakıf, öğrencilere seminer sonunda katılım belgesi verir” yükümlülüğünün kaldırılarak protokolün beş yıl süre ile uzatılması talep edildi.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ise protokolün üç yıl süre ile uzatılmasının “uygun” olacağını belirterek talebi MEB eski müsteşarı Yusuf Tekin’e iletti. Tekin de protokolün Temmuz 2020’ye kadar uzatılmasına onay verdi.

TÜRGEV İLE KASIMA KADAR

Bakanlık, TÜRGEV ile Kasım 2015’te imzaladığı protokolün süresini de uzattı. Vakfın öğrencilere sosyal, sportif, mesleki ve teknik kurslar düzenlemesine imkan veren protokol 6 Kasım 2018’de sona erse de MEB Bakan Yardımcısı Reha Denemeç’in imzasıyla Kasım 2019’a kadar uzatıldı. Masrafları MEB bütçesinden karşılanan protokolün uzatma talebini içeren dilekçe, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden de duyuruldu.

MAHKEME: TEMEL İLKELERE AYKIRI

MEB’in Hizmet Vakfı’yla imzaladığı, “Değerler Eğitimi” protokolünün yürütmesinin durdurulmasına ilişkin yargı kararı bulunuyor. Danıştay 8’inci Dairesi’nin, Eğitim-Sen’in protokolün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davada verdiği kararda şu ifadeler yer alıyor:

“Protokolün örgün eğitimdeki öğrencilere yönelik bir kısım etkinliklerinin doğrudan diğer kurum, kuruluş ve bireyler tarafından yürütüleceğinin kabul edilmesi, örgün eğitim kurumlarını kanuni idare ilkesine ve genel idare ilkesine aykırı olarak diğer kurum, kuruluş ve bireylerin faaliyet alanına dönüştüreceği açıktır. Dava konusu işlemin örgün eğitim kurumlarına yönelik kısmı, bir kamu hizmeti olan eğitim-öğretim hizmetinin devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin Anayasa’nın hükümlerine ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırıdır.”

‘YARGI KARARININ ARDINDAN GÜNCELLENMELİYDİ’

MEB’in, yargı kararlarıyla iptal edilen protokollerin bazılarını başka bir isim altında devam ettirdiğini ifade eden Avukat Asuman Tokgöz Sucu, “Birçok davanın pratikte bir anlamı kalmıyor” dedi.

Avukat Sucu, mahkeme kararlarının süresi içinde uygulanmadığı örnekler olduğunu belirtti. Sucu, MEB ile Hizmet Vakfı ile imzalanan, “Değerler Eğitimi” protokolünün Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün sitesinde aynen durduğunu anımsatarak, “Yargı kararının ardından 30 gün içinde protokol güncellenmeliydi” şeklinde konuştu.

EĞİTİM-SEN: SUÇ İŞLENİYOR

Eğitimin en temel ilkesinin, “Kamusal ve bilimsel niteliğe sahip olması” olduğunu söyleyen Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, ise şöyle konuştu:

“MEB, Eğitim Sen olarak protokollere karşı kazandığımız davaları, yok saymaya ve suç işlemeye devam etmektedir. Yargı kararları açık bir şekilde Anayasa’nın, ‘Kamusal eğitim devletin temel sorumluğudur. Eğitimci niteliği taşımayan kişi ve kurumlara devredilemez’ vurgusuna atıfta bulunarak protokoller ile suç işlendiğini de belirtmektedir.”

KAYNAK: Birgün