CiddiGazete- Memura yüzde 2.5 ek zam ve en düşük emekli aylığının 2 bin 500 TL olmasıyla ilgili kanun teklifi komisyonda kabul edildi.

Tasarıya göre; Merkez Bankası'nda bulunan yabancı ülke Merkez Bankaları'na ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, ihtiyati tedbir veya haciz konulamayacak.

Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50'si oranında teminat alınmadan yürütme durdurma kararına verilemeyecek.

Bireysel emeklilikte devlet katkısı oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkartılacak.

BOTAŞ tarafından bakanlık görüşü alınmak kaydıyla bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğalgaz satış fiyatı uygulanabilecek.

01/07/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks, 01/07/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde 2021 Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan ilave fiyat farkı verilebilecek.

En düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL olması öngörülüyor.

TL mevduatlarına kur artışına karşı destek öngörülüyor.

İhracattan ve üretim faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden Kurum Vergisi oranı bir puan indirimli uygulanacak.

Kamu görevlilerinin aylıklarına yüzde 2.5 oranında ek zam yapılacak.