Şaşırtan ithalat kararı... Türkiye, Bosna Hersek'ten sıfır gümrük vergisiyle eşek, domuz ve nişasta bazlı şeker ithal edecek. "Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarife kontenjan miktarı 8 bin tona kadar olan büyükbaş hayvanların taze, soğutulmuş veya dondurulmuş eti ile kontenjan miktarı 2 bin tona kadar olan koyun ve keçi etlerinin ithalinde gümrük vergisi uygulanmayacak.

KİM YİYECEK BUNLARI?
Söz konusu kontenjanı 2 bin tona kadar olan sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bunların yenilen sakatatının yanı sıra, bin tona kadar olan ve ilgili gümrük tarife pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı için de gümrük vergisi alınmayacak.

NİŞASTA BAZLI ŞEKERE DE GÜMRÜK YOK
Söz konusu ithal et ve sakatat ürünlerinin yanında tarife kontenjanı miktarı 85 bin tona kadar olan buğday ve mahlut unu, 75 bin tona kadar olan ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları, 20 tona kadar olan kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil diğer şekerler ve ilave aroma veya renk verici madde katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun ya da olmasın) ve karamel ithalatında gümrük vergisi oranı sıfırlandı. Fruktoz ve glikoz, kamuoyunda nişasta bazlı şeker olarak biliniyor.

Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarının et ve sakatatları için açılan tarife kontenjanının 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere her takvim yılında yeniden dağıtılması hükme bağlandı.