CiddiGazete- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2. Finansın Geleceği Zirvesi Programı"na katılarak ekonomik gündemi değerlendirdi.

Nebati'nin sözlerinden satırbaşları şöyle:

“Finans sektörümüzün sağlam temeller üzerinde yükselmesini önemsiyor, gerekli tüm çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz.

‘Gölge bankacılığa sıfır tolerans’ yaklaşımımızla, finansman alanında faaliyet gösteren tüm yapıları düzenlemeye ve denetlemeye tabi tutuyoruz.

DİJİTAL BANKACILIK

Dijital Bankacılık lisanslamalarına başladık.

Hazine olarak ‘Yeşil Tahvil’ ihracı için gerekli mevzuatsal hazırlıkları tamamladık.

Selektif kredi politikasını istikrarlı şekilde uyguluyoruz. Böylece, kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesini sağlıyoruz.

Reel sektör ile tasarruf sahipleri arasında köprü vazifesi gören finans sektörümüzün önünü açmaya devam edeceğiz ve birlikte yürüyeceğiz.

Finansal mimari ve altyapının geliştirilmesi için ilgili tüm kurumlarımızla yoğun bir şekilde beraberce çalışıyoruz.

Bu kapsamda atacağımız yeni adımları yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Bu yeni adımlarımız da Kur Korumalı Mevduat gibi finansal istikrara katkı sağlayacak.

21 Ekim itibarıyla toplam kredi hacmi yıl sonuna kıyasla 2 trilyon lira artarak 6.9 trilyon liraya ulaştı.

Bu artışın yaklaşık yüzde 83'lük kısmının reel sektörümüze açılan ticari kredilerden kaynaklanıyor olması oldukça önemli.

KOBİ kredilerinin tarihsel ortalamasının üç katından fazla büyümesini ekonomimizin geleceği ve sağlığı açısından çok önemli buluyoruz.

TROY (TÜRKİYE'NİN ÖDEME SİSTEMİ)

Finans sektörünün gelişimini desteklemek üzere altyapıya ilişkin iyileştirmeleri gerçekleştirdik. Kartlı ödeme sistemleri alanında Türkiye'nin markası olan TROY'un (Türkiye'nin Ödeme Sistemi) kurumsal yapısını güçlendirerek kullanım yaygınlığını artırmayı hedefliyoruz.

Bunun için ilgili paydaşların dahil olduğu bir çalışma grubu TROY'un yaygınlığının artırılmasına yönelik yol haritası oluşturmaktadır. Bu yol haritası en kısa sürede tamamlanıp TROY da kısa süre içerisinde finansal tüketiciye ulaştırılacaktır.

KREDİ GARANTİ FONU

2022 yılında selektif kredi anlayışıyla Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefalet sisteminde 111,3 milyar liralık kredi hacmi oluşturmuş durumdayız.

Küresel ölçekte zorlu bir dönemde geçtiğimizin hepimiz farkındayız, öte yandan ülkemiz açısından yepyeni fırsatlar barındırdığının da çok net bir şekilde farkındayız.

Bu fırsatları da en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz.

Gereken tüm mücadeleyi sonuç alana kadar veriyoruz, çünkü biz yarına yön verme ideali ile ilerliyoruz.

İlerleyen dönmede de vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin kalkınması için gereken tüm mücadeleleri tereddüt etmeden vermeye devam edeceğiz.”