CiddiGazete- Salgının insan sağlığına yaptığı olumsuz etkisi kadar, eğitim ve ekonomi üzerindeki etkileri de bilim adamlarının yoğunlaştığı kulvarlardan oldu.

OECD, konuyla ilgili bir rapor hazırlayarak tabloyu ilgililerin dikkatine sundu.

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan da OECD'nin raporunda yer alan uyarı niteliğindeki ifadeleri Türkçe'ye özetleyerek hem eğitimcilerin, hem de ekonomistlerin dikkatini çekti.

İşte o rapordan çarpıcı ifadeler:

- COVID-19 pandemisi sürecinde halihazırda OECD genelinde bulunan ülkelerde öğrenciler ortalama 7-23 hafta boyunca yüz yüze eğitimden yoksun kalmış ve uzaktan eğitim sürecine dahil olmuştur.

- Pek çok çocuk ve ergen için, 2020'nin ilk yarısının en azından bir bölümünde okullarda ders yapılmamıştır.

- Tüm öğrenci nüfusu için evde öğrenmenin etkinliği ve bunun becerilerin gelişimi için ne anlama geldiği hakkında çok az şey bilinmektedir. Bununla birlikte, birçok ülkede birçok öğrencinin çok az etkili eğitime sahip olduğuna dair göstergeler vardır. Öğrencilerin önemli bir bölümü için, okul kapanışları sırasında öğrenme neredeyse hiç gerçekleşmemiştir.

- Uzun süre yüz yüze eğitimden yoksun kalmak öğrencilerin eğitim kalitesinde olumsuz etkilere neden olmuş ve eğitim yetkinliğine kayıplara yol açmıştır.

- Bu durum şu anda da olduğu gibi uzun vadede dünyanın büyük bir bölümünde ciddi ekonomik etkiler oluşmasına neden olacaktır.

- Çünkü eğitimin ekonomik değeri ve özellikle eğitim sistemi aracılığıyla geliştirilen bilişsel beceriler hakkında çok şey bilinmektedir. Eğitim, insanları özellikle modern bilgiye dayalı ekonomilerde iş görevlerini yerine getirmede daha üretken kılan becerilerle donatır. Eğitim aynı zamanda insanların teknolojik ilerlemeyi ve genel ekonomik büyümeyi mümkün kılan yeni fikirler ve yenilikler üretmesini ve uygulamasını sağlayan bilgi ve beceriler sağlar.

- Okulların kapalı olmasının bir sonucu olarak ABD’nin uzun vadede 15 trilyon dolarlık bir zarar ile karşı karşıya olabileceği savunulmaktadır.

- OECD tarafından yapılan analizlerde pandemi nedeniyle dünya genelinde eğitim sistemlerinde yaşanan yetkinlik kaybının yüzyılın geri kalanında ekonomilerin GSYH potansiyelini en iyi ihtimalle 1,5 puan düşüreceği savunulmaktadır.

- Okul eğitimindeki aksamayla ilişkili uzun vadeli kayıpların büyüklüğü gerçekten büyük ölçüde ilişkilidir. Halkın ve hükümetin ilgisinin çoğu, kısa vadeli işsizlik ve işlerin kapanması konularına odaklandı. Bu sorunlar ne kadar önemli olursa olsun, daha ciddi olan uzun vadeli maliyetleri maskeleme eğilimindedirler.

- Tablo 3, G20 ülkelerinin her biri için yüzyılın geri kalanında kaybedilen GSYİH'nin bugünkü değerine ilişkin tahminleri sunmaktadır. Bu kayıplar, 2020'de ilkokul kesintisiyle karşılaşan sadece 1-12. sınıf öğrencilerinin etkilendiği ve eğitim sisteminin diğer tüm geçmiş ve gelecekteki öğrenciler için 2019 seviyelerine döndüğü varsayılarak hesaplanmıştır. 1/3 yıllık öğrenme döneminden kaynaklanan ekonomik kayıpların halihazırda oldukça yüksek olacağı görünmektedir ki bu sürenin artması durumunda kayıplar orantılı olarak artacaktır. Bu kayıpların büyüklüğü, mevcut ve gelecekteki öğrencilerin eğitim fırsatlarını iyileştirmek için sistematik ve sürekli eylemler gerektirir.

SONUÇ

- COVID-19 salgını nedeniyle okulların kapatılmasının bir sonucu olarak 2020'nin ilk yarısında dersler neredeyse evrensel olarak aylarca kesintiye uğramıştır. Öğrenciler yavaş yavaş okula döndükçe, öğrenmeme maliyetlerinin yüksek olması dikkate alınmalıdır. Karma yüz yüze ve evde öğrenmenin tasarımı söz konusu olduğunda ve yeni oluşan enfeksiyonlar nedeniyle dersler potansiyel olarak yerel veya bölgesel olarak tekrar iptal edildiğinde, geçmiş ve gelecekteki öğrenme kayıplarının gelecekteki etkisi dikkate alınmalıdır.

- Uzaktan öğrenmeyi iyileştirmekten okulları tüm çocuklara ve ergenlere yeniden açmak için yapıcı yollar geliştirmeye kadar, uyarlanmış bir formatta da olsa, tüm yaş grupları için etkili öğrenmeyi sağlamak için acil somut önlemler alınmalıdır. Okula devam muhtemelen bir süre daha kesintiye uğrayacağından, öğrenme yetersizlikleri için ciddi maliyetler dikkate alınmalı ve öğrenmenin her yerde tekrar gerçekleşmesini sağlamak için kapsamlı önlemler alınmalıdır. Aslında, açıklandığı gibi, okulların COVID öncesi okullardan gerçekten üstün olmasını sağlamak için yeni okul organizasyonunu inşa etmek mümkün ve önemlidir.