CiddiGazete- Türkiye Bankalar Birliği'nden, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'la yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, banka yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından bir açıklama yayımladı. TBB'nin açıklaması şöyle:

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya gelmiştir. Toplantıda, dünyada ve ülkemizdeki ekonomik gelişmeler ile bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşülmüştür. Yönetim Kurulu tarafından bankacılık sektörünün gündemindeki konular hakkında görüş ve öneriler Sayın Başkanımıza sunulmuştur.

- Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini belirtmiştir. Sayın Çakar, bankacılık sektörünün dirençli ve sağlıklı bir yapıda olduğunu, paydaşlarına güven verdiğini, uluslararası yüksek standartlarda hizmet gördüğünü, ekonomi politikalarının ilgili tüm kesimlere doğru şekilde aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtmiştir.

"PARASAL SIKILAŞTIRMA SÜRECİNE BAŞLANILDI"

- Düşük enflasyonun sağladığı öngörülebilir faaliyet ortamının ve uluslararası kabul görmüş düzenlemelerin bankacılık sektörünün TL cinsinden büyümesinde ve güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Başkan Çakar, bu sayede büyümenin sürdürülmesi için elzem olan; istihdam sağlayan ve cari işlemler açığını azaltan nitelikli yatırımların, katma değeri yüksek olan üretimin, dünya piyasalarında rekabetçi ihracatın finansmanına dolayısıyla insanımızın refahının artmasına daha fazla katkı vermeye devam edeceklerini vurgulamıştır.

Emekli maaşıyla dava açamaz Emekli maaşıyla dava açamaz

- TCMB Başkanı Sayın Erkan, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için parasal sıkılaştırma sürecine başlanıldığını belirterek, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar tüm ekonomik aktörlerin üzerine düşen görevleri yerine getirme konusunda kararlı bir duruş sergileyeceklerinden emin olduğunu ifade etmiştir.

"SADELEŞTİRME SÜRECİ KADEMELİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

- Sayın Erkan, bankacılık sektörünün sağlam bilanço yapısının ülkemizde sürdürülebilir ekonomik büyümenin devamı, istihdamın yükseltilmesi ve cari dengede kalıcı iyileşmeyi hızlandıracak stratejik yatırımların desteklenmesine katkı sağlayacak düzeyde olduğuna dikkat çekmiştir.

- Erkan, "Makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesine ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliği'nin görüş ve önerilerini aldık. Sadeleştirme süreci etki analizleri yapılarak kademeli olarak gerçekleştirilecektir" şeklinde konuştu.

- Sayın Başkan, ekonomide öngörülebilirliği arttırdığımız ölçüde girişimcilerimizin doğru kararlar alarak çok daha verimli faaliyetler yapacağına inandıklarını ve sektör ile yakın bir işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.