AKP'li belediyeden satılık cami!

Borç batağındaki AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 1461’de yapılan ve Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün hutbe verdiği Zağnos Paşa Camii'ni satışa çıkardı

AKP'li belediyeden satılık cami!

CiddiGazete

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Zağnos Paşa Camii’nin AKP'li büyükşehir belediyesi tarafından vergi borçları karşılığında satışa çıkarıldığını öne sürdü.

Ok, iddiasını Meclis kürsüsünde dile getirdi.

TBMM genel kurulunda konuşan Ok, “Seçim bölgemde yaşanan bir skandala değinmek istiyorum” diyerek şunları söyledi:

"Özellikle AK Parti grubunun ve özellikle Grup Başkan Vekili Özlem Hanım’ın bu konuda harekete geçmesini Balıkesir halkı adına talep ediyorum. Şurada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi bir yazısı var. Konu satış ve bu satışta neler var, yazıdan aynen okuyorum: Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait imar planında özel proje alanı Paşa Camii, askeri konut, kültürel tesis, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel tesis, kapalı spor salonları ve dini tesis alanında kalan taşınmazların Maliye Bakanlığı'na vergi borcu karşılığında satışının ve tapu devrinin yapılması."

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok.

ATATÜRK'ÜN HUTBE OKUDUĞU CAMİ

“Gerçekten, Allah hiç kimseyi bu hâle düşürmesin” diyen Ok, sözlerine şöyle devam etti:

Bu memlekette özellikle AK Partili Balıkesir Dursunbey Belediyesi'nin başlattığı cami yeri ve cami satışı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde de devam etmektedir. Biraz önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde bu konuda bir oylama yapılmıştır ve tabiri caizse büyük bir kıyamet kopmuştur, kavga çıkmıştır. Bu Paşa Camii, öyle bir camidir ki çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ın Veziri Zağnos Paşa adına 1461 yılında yapılmıştır, Kurtuluş Savaşı’nda kubbesinden sökülen kurşunlarla mermi yapılmıştır, Atatürk’ün Türkiye’de tek ve son hutbe verdiği böyle tarihi, Kuvayı Milliye kıvılcımının yakıldığı bir camidir ama şimdi bu caminin müştemilatı ve dini alan olarak ayrılan yerleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi satışa çıkarmıştır. Biraz önce de kavga dövüşle reddedilmesine rağmen 'kabul edilmiştir' diye zorla oldu-bitti yapılmaya kalkılmıştır. Buradan sesleniyorum AK Parti grubuna: Bunun için şu anda eleştiri hakkımı saklı tutmak üzere...

BÖYLE TARİHİ BİR CAMİNİN MÜŞTEMİLATI SATILIYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu hezeyanı durdurulmazsa AK Parti grubu ve bütün milletvekilleri de töhmet altında kalacaktır. Sayın Grup Başkan Vekili ve milletvekilleri, derhal ayağa kalkıp bunu durdurun. Sizleri bundan dolayı şu anda eleştirmiyorum ama Balıkesir Dursunbey ilçesinde başladı bu AK Parti belediyelerinde, şimdi de Büyükşehir Belediyesi'nde. Böyle tarihi bir caminin müştemilatı satılıyor. Sadece cami değil, eğitim alanları, spor kültürel alanları, kapalı spor salonları satılıyor. Ortalama bir Türk vatandaşı bunu yapmak yerine intihar etmeyi seçer. Biraz şerefli ve onurlu olsun Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'i bu korkunç durumdan kurtarsın yoksa özellikle AK Parti Grup Başkan Vekilinden ve milletvekillerinden ayağa kalkarak bunun durdurulmasını Balıkesir halkı adına, Kuvayı Milliye kahramanları ve evlatları adına talep ediyorum ve yüce Meclisi bu duygularla saygıyla selamlıyorum.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Yücel Yılmaz.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN SATIŞA ÇIKARDIĞI TARİHİ CAMİNİN ÖZELLİKLERİ

Kültür Bakanlığı, tarihi cami hakkında şu bilgileri veriyor:

Kentin merkezinde, Mustafa Fakıh Mahallesi’nde, çarşı içerisinde yer alır. Cami, türbe ve hahamdan oluşan bir külliye durumundadır. Fatih Sultan Mehmet’in vezirlerinden Zağnos Mehmed Paşa tarafından 1461’de yaptırılmıştır. Külliyeden sadece hamam orijinal durumunda günümüze gelebilmiştir. 1897 yılında yıkılan cami ve türbe 1908’de Balıkesir mutasarrıfı Ömer Ali Bey tarafından yeniden yaptırılmıştır.

Balıkesir’in en büyük camisi olup, kare plânlıdır. Düzgün yontma taş ve kesme taştan yapılmıştır. Ortada dört ayak üzerine oturtulmuş merkezi bir kubbe etrafında dört adet köşe kubbesi ve aralarında yarım daire tonozlar yerleştirilerek yapılmıştır. Caminin son cemaat yeri yoktur. İç bölüme kuzey, doğu ve batıdaki çift kanatlı ahşap kapılarla girilir. Üç yanda da kapıların önünde dört köşeli mermer sütunların taşıdığı, ahşap tavanlı, kurşun kaplı, eğimli bir çatı ile örtülü sundurmalar yer almaktadır. Caminin ahşap kadınlar mahfili, kuzey koridoru boyunca uzanır. Ahşap yivli altı sütuna oturan mahfil, kafeslidir. Giriş kapısı dışarıdadır. Mihrap, son dönem Türk sanatı özelliklerini taşıyan en güzel örneklerdendir.

Minare, caminin kuzeybatı köşesindedir. Balıkesir eşrafından Arabacıoğulları'ndan Hacı Hafız Efendi yaptırmıştır. Barok üslupta ve kesme taştandır. Merkezi kubbe 1897 depreminde yıkılmış, 1902 tarihinde yeniden yapılmıştır. Kapı üzerinde Kelime-i Tevhid Ebced hesabı ile ilk inşaat tarihi olan h. 865 (1464) tarihi okunmaktadır. Cami avlusunda türbe, hazire ve şadırvan bulunmaktadır. 07.02.1923 tarihinde Atatürk bu camide ünlü hutbesini okutmuştur.

Batıda, minare kaidesinin hemen yanında muvakkithane yer almaktadır. Kesme taştan yapılmıştır. Caminin avlusunda, biri kuzeyde, diğeri batıda olmak üzere iki şadırvan bulunmaktadır. Kuzeydeki şadırvan on iki köşelidir. Mermer şadırvanın içi Paşa hamamından gelen su ile doludur. Ortasında mermerden, dilimli fıskiyesi vardır. Son yıllarda şadırvanın üstü beş sade sütuna oturan bir kubbe ile örtülmüştür. Diğer şadırvan ise, caminin ikinci kez yapımında yapılmıştır. Biçimi ve örtüsü açısından kuzeydekinin aynıdır. Yalnız musluklu panolarda kabartma süsler vardır ve fıskiyesi farklıdır. Ayrıca caminin dışında, kuzeydoğu köşesinde, mermerden beş yüzlü bir şadırvan daha vardır. Her yüzünde, kemerler ile bağlanmış çift gömme sütunlar bulunmaktadır.

Caminin avlusunun güneyinde, güneş saati vardır. Kısa ve kalın bir sütunun üzerine oturtulmuş bir tablada saat dilimleri işaretlenmiştir. Ortasında demir bir çubuk vardır. Saat demir çerçeveli olup, dilimler silinmiştir.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2019, 17:55
YORUM EKLE