İYİ Parti'de skandal liste

İYİ Parti İstanbul İl Yönetimi, iki ayı geçkin süredir kurulamadı. Dernekler masasına verilen liste, yönetimdeki isimlerin başka parti üyelikleri nedeniyle geri döndü

İYİ Parti'de skandal liste

CİDDİGAZETE

30 Ağustos'ta yapılan çağrıyla İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Ersin Beyaz, istifa dilekçesini genel merkeze sundu. Genel Başkan Meral Akşener, Beyaz'ın yerine, genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Mehmet Satuk Buğra Kavuncu'yu İstanbul İl Başkanı olarak atadı.

Siyaseti öğrenip parti tabanını tanımaya çalışan Buğra Kavuncu, İstanbul'da kendisine önerilen isimlerle tek tek görüşmeler yaptı. Hazırladığı yönetim listesini göreve atandıktan 15 gün içinde dernekler masasına sunması gerekirken, zaman aşımına uğradı. Buna rağmen dernekler masası, il yönetim listesini değerlendirmeye aldı.

Tek tek araştırılan il yönetim kurulu üyelerinin sabıka kayıtlarına ve başka parti üyelikleri olup olmadığına bakıldı.

Yapılan araştırmada, listede yer alan bir çok ismin AK Parti, CHP ve MHP üyeliklerine rastlandı.

Üye oldukları partilerden istifa edip İYİ Parti'ye kayıt yaptırmayan isimler, dernekler masası tarafından listeden çıkartıldı. Bu kez de listede yer alan isimler, yönetim kurabilecek sayının altında kaldı.

Kaotik durum bir yazıyla İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na bildirildi.

'İŞİM SEKTEYE UĞRAR' DEDİ İSTİFA ETTİ

Kavuncu'nun referansla il yönetimine dahil ettiği bazı isimler de kısa sürede istifa ettiklerini duyurdu. B.C.M isimli partili, il başkanı Buğra Kavuncu ile görüşüp il yönetimine dahil oldu. Daha sonra sosyal medya hesabında yakın tarihli ve çok miktarda AK Parti'yi övücü paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Tepki alan M., bunun üzerine partililerin whatsapp grubunda yaptığı "Kıymetli arkadaşlar; kendi isteğimle ve almış olduğum kararla İYİ Parti İstanbul yönetiminden, İYİ Parti ile alakalı tüm yerlerden istifa ediyorum. Geleceğim, kariyerim ve diğer iş yaşamımın tehlikeye girmemesi açısından gerekli mecralardan istifa ediyorum" açıklamasıyla hem yönetimden, hem partiden ayrıldığını duyurdu.

Buğra Kavuncu, revize edeceği yönetim listesini Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olmasa da yeniden dernekler masasına sunacak.

KAYYUM TEHLİKESİ VAR

Ersin Beyaz'ın istifa ettiği tarihten sonra 45 gün içinde kongreye gidilmediği için il başkanlığına kayyum atanması da gündeme geldi. Siyasi Partiler Kanunu'na göre yeni atamanın tarihi değil, bir önceki il başkanının görevden alınması veya istifasının tarihi baz alınarak yapılan süre sayımına göre, yeni atanan il başkanının 45 gün içinde partiyi kongreye götürmesi gerekiyordu. Bunun gerçekleşmemesi üzerine, Buğra Kavuncu'nun yetkisi de tartışılmaya başlandı.

Yasaya göre genel merkezin görev yazısını yenileme, uzatma veya yeni bir ismi atama yetkisi yok. Herhangi bir partilinin ilçe seçim kuruluna yapacağı bildirim, il yönetiminin kayyuma kalıp, 30 gün içinde kongre yapmasını zorunlu hale getirecek. Siyasi Partiler Kanunu'na göre bu süre ilçelerdeki istifa veya görevden almalarda 30 günle sınırlandırılmış

İYİ PARTİ TÜZÜĞÜ NE DİYOR?

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELİKLERİNDE BOŞALMA

Madde 26

Yönetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerinde toptan bir boşalma olduğu hallerde Genel Başkan’ın teklifi ve Genel İdare Kurulunun kararıyla geçici yönetim kurulu atanır.

Atanan geçici yönetim kurulları atandıkları tarihten itibaren ilçelerde 30 gün, illerde 45 gün içerisinde kongre yaparlar.

Kısmi boşalmalarda, eksilen üyelikler yedek üyelerden sırasına göre çağrılarak tamamlanır. Yedek üyelerle birlikte yönetim kurulunun salt çoğunluğu sağlanamıyorsa, kurul toptan işten çekilmiş sayılır ve Genel İdare Kurulu tarafından geçici yönetim kurulu ataması yapılır.

Ölüm, istifa veya Parti üyeliğinin düşmesi nedeniyle başkanlığın boşalması hallerinde, yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulu üyeleri arasından yeni bir başkan gizli oyla seçilir.

İl ve ilçe kongrelerinin olağanüstü toplanması, Genel İdare Kurulu kararıyla veya kademe delege tam sayısının 1/5’inin Parti müfettişi huzurunda veya noterlikte tevsik edilmiş yazılı isteğiyle yapılır. Talebin seçimli olması halinde Tüzüğün 37. Madde 4. Fıkrasındaki oran aranır ve kademe organlarının tümü için seçim yapılır. Şartların oluşması halinde, kademe yönetim kurulunun gerekli hazırlıkları yaparak talebin tebliğinden itibaren 45 gün içinde olağanüstü kongreyi toplaması zorunludur. Olağanüstü toplantının gündemi, toplantıyı talep edenlerce belirlenir.

Gündemin neden ibaret olduğu karar veya talep yazısında belirtilir. Olağanüstü toplantı gündemine başka gündem maddesi eklenemez.

Ciddi Gazete Özel Haber

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2018, 18:44
YORUM EKLE