İyi Parti’den Öğrenci Andı için kanun teklifi

İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, ilköğretim kurumlarında Öğrenci Andı’nın yeniden okunması için Meclis'e kanun teklifi verdi

İyi Parti’den Öğrenci Andı için kanun teklifi

CiddiGazete- İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarında Öğrenci Andı’nın yeniden okunması için Meclis'e kanun teklifi verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuya ilişkin bir açıklama yapan Hayrettin Nuhoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu 30 Eylül 2013 tarihinde açıklanan ‘Demokratikleşme Paketi’nin ardından ‘Öğrenci Andı’nın yürürlükten kaldırıldığını anımsatarak şunları söyledi:

DAVA SÜRECİ

“Karara Türk Eğitim-Sen tarafından itiraz edilmiş, bu kararın iptali istemiyle dava açılmıştır. Danıştay 8. Dairesi, Andımızda 'Anayasada anlamını bulan kavram ve ilkeler olduğu' gerekçesiyle yeminin yeniden okutulmasına 5 yıl geçtikten sonra karar vermiştir. Bunun üzerine, Millî Eğitim Bakanlığı, Danıştay'ın kararını temyize götürmüş ve yürütmenin durdurulmasını istemiştir. 12 Mart 2021’de dava karara bağlanarak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından andımızın okutulması yönündeki karar iptal edilmiş oldu.”

‘PEDAGOJİK FORMASYONA AYKIRI DEĞİL’

Danıştay’ın ‘Öğrenci Andı’ okutulmasının iptali yönünde verdiği kararın gerekçesine dikkat çeken Nuhoğlu, “Andımızın iptal gerekçesi olarak; Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin göstergesi sayılan demokratikleşmenin gereği olduğu, pedagojik olarak ilköğretim çağındaki çocuklar için uygun olmadığı ve bu nevi yeminlerin demokratik toplumlarda söz konusu olamayacağı savunulmaktadır.

Bu yemin, pedagojik formasyon ilkelerine aykırı bir durum içermemektedir. Kaldırılmasında da herhangi bir kamu yararı yoktur. Atatürk’ün ilkelerine, Anayasaya ve kanunlara ters düşmemektedir. Bu gerekçe, hukuk nezdinde hiçbir bilimsel temele dayanmamaktadır. Tamamen siyasi bir görüşün tezahürüdür” diye konuştu.

‘HEPSİNİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ’

Söz konusu kanun teklifi ile Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarında, ‘Öğrenci Andı’nın söylenmesinin kanun seviyesinde düzenlenmesinin amaçlandığını kaydeden Nuhoğlu,,”Bu kanun teklifi bir siyasi partiye ait değildir. Açıkladığımız gerekçede de ifade edildiği gibi bütün siyasi partilerimizde yer alan, konuya duyarlı milletvekillerinin ortak arzusu niteliğindedir. O bakımdan hepsinin desteğini bekliyoruz. Teklifin kanunlaşması halinde tartışmanın sona ereceğine inanıyor, saygılar sunuyoruz” dedi.

YORUM EKLE