İYİ Parti’den ‘otizm’ önergesi

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a verdiği soru önergesinde, otizm hastaları için özel eğitimin önemine dikkat çekti ve bu zamana kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi istedi

İYİ Parti’den ‘otizm’ önergesi

Yaklaşık 600 bin otizm hastasının olduğu değerlendirilen Türkiye’de İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, konuyu TBMM’ye taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un cevaplaması istemiyle verilen soru önergesinde otizmli bireylerin sorunları dile getirildi ve yapılan çalışmalar hakkında kamuoyunu aydınlatacak bilgiler talep edildi.

Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, cevaplaması istemiyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a vermiş olduğu soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla 01.11.2018

Yasin ÖZTÜRK

Denizli Milletvekili

Bilimsel araştırmalara göre otizm; sosyal etkileşim, iletişim ve davranış sorunlarıyla kendini gösteren bir gelişimsel yetersizliktir. Otizmin son yıllarda görülme sıklığının arttığı bilinmektedir. Ülkemizde otizmli birey sayısına ilişkin net bir araştırma olmasa da otizmli birey sayısı yaklaşık 600.000 civarındadır, 0-18 yaş grubunda 200.000 civarında otizmli çocuk vardır. Bilinen tek çaresi erken tanı ile yoğun, sürekli ve özel eğitimdir.

Otizmli bireylerin karşı karşıya kaldıkları sorun, sıkıntı ve olumsuzluklar, sadece kendi yaşantıları ile sınırlı değildir. Aileleri ve kendilerine bakmakla yükümlü kişiler de aynı olumsuzluklardan etkilenmektedirler. Uygun eğitsel düzenlemeler yapılmadığında otizm, bireylerin kendilerinin ve çevrelerindekilerinin yaşamlarını her yönüyle olumsuz etkileyen ve yaşam boyu süren bir yetersizlik haline gelmektedir.

Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireylerde olduğu gibi OSB olan bireylerde de eğitim uygun şekilde yapılandırıldığında, işlevsel eğitim programları geliştirildiğinde, öğretim süreci bireysellik esasına göre hazırlandığında, bağımsız yaşam becerileri edinilmesi ve toplumsal bütünleşme bağlamında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. OSB olan bireylerin erken çocukluk döneminden başlayarak ilkokul ve ortaokul eğitimini kapsayan okul dönemi ve yetişkinlik dönemindeki iş ve mesleki eğitim programları da dahil olmak üzere yaşam boyu süren ve nitelikli bir özel eğitim hizmeti alabilmeleri önemlidir. Nitelikli özel eğitim hizmetlerinin sağlanması ise her bir dönemde OSB olan bireyin yaşına, özelliklerine ve gereksinimlerine göre işlevsel eğitim programlarının oluşturulması, program sayısının arttırılması ve çeşitlendirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Gerekli eğitimlerin verilmesi halinde pek çok otizmli çocuk, söz konusu yetersizlikleri çeşitli oranlarda aşabilmekte ve yaşamlarını toplumla belirli ölçüde kaynaşarak sürdürebilmektedir.

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının 25.01.2016 tarihli ve 18594 sayılı yazısı dikkate alınarak; Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla otizmle mücadele kapsamında 3 Aralık 2016 tarihli 29907 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylere yönelik Ulusal eylem planını (2016-2019) hayata geçirmiştir.

Bu Bağlamda;

1- Türkiye’deki otizmli birey sayısı kaçtır? Otizmli bireylerin yaş gruplarına göre dağılımı nasıldır?

2- Gelişmiş ülkelerdeki gibi Türkiye’deki otizmli birey sayısının belirlenmesi için bir çalışmanız mevcut mudur?

3- Erken tanı yapılabilmesi için sağlık çalışanları arasında özel bir ekip ve eğitiminiz var mıdır?

4- Otizmli bireylerin ve Ailelerin süreçlerini iyileştirmek için çeşitli Bakanlıklar ve kuruluşlara görev atayan eylem planında gelinen son aşama nedir?

5- Türkiye genelinde otizm tanı, tedavi ve araştırma merkezlerinin kapasitesi ne kadardır? Bu kapasite yeterli midir? Yetersiz ise kapasiteyi arttırmayı düşünüyor musunuz?

6- Otizmli çocuğu olan ailelerin çocuklarının takibi, bakımı ve sağlığı konusunda bilgilendirilmesine yönelik olarak sağlık kuruluşlarında Aile destek birimleri oluşturdunuz mu?

7- Otizmli bireyler için aileden bağımsız korumalı yaşam ünitelerine olan ihtiyacın giderilmesi için Bakanlığınız herhangi bir çalışma yürütmekte midir?

8- Otizm eylem planına göre Bakanlığınız bu zamana kadar hangi somut çalışmayı hayata geçirmiştir?

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2018, 17:36
YORUM EKLE