MHP af teklifini açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, af tekliflerinin detaylarını açıkladı. Buna göre 19 Mayıs 2018'e kadarki suçlarda cezalardan 5 yıl indirim şartı getirilecek

MHP af teklifini açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın açıklamaları şöyle:

19 Mayıs 2018'e kadar ki suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim...

Devlete karşı işlenen suçlar ve terör suçları kapsam dışı bırakılmıştır. Cinayet, cinsel, kadın-çocuklara yönelik suçlar da kapsam dışı... Atatürk aleyhine işlenen suçlar da kapsam dışı bırakıldı. Teklif pazartesi günü meclis başkanlığına sunulacak. Düzenleme yasalaşırsa 162 bin hükümlü aftan faydalanacak.

İŞTE KAPSAM DIŞI TUTULAN MADDELER

5736 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan soykırım, insanlığa karşı suçlar, örgüt, kasten öldürme, kasten öldürmenin nitelikli halleri, insan üzerinde deney, organ veya doku ticareti, işkence, neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanlarla cinsel ilişki, cinsel taciz, devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak, düşmanla işbirliği yapmak, devlete karşı savaşa tahrik, temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama, yabancı devlet aleyhine asker toplama, askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma, düşman devlete maddi ve mali yardım, anayasayı ihlal, cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, suç için anlaşma, askeri komutanlıkların gaspı, halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik, yabancı hizmetine karşı asker yazma-yazılma, savaş zamanında emirlere uymama, savaş zamanında yükümlülükler, savaşta yalan haber yapma, seferberlikle ilgili görevin ihmali, düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü, devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devletin güvenliğine ilişkin bilgiler temin etme, siyasal ve askeri casusluk, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, uluslararası casusluk, askeri yasak bölgelere girme, devlet sırlarından yararlanma-devlet hizmetlerinde sadakatsizlik, yasaklanan bilgileri temin, yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini, yasaklanan bilgileri açıklama, yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama, taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi, devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma suçları ile bu suçların 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı olan suçlar; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu; 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun; 6831 Sayılı Orman Kanunu'ndaki suçlar kanun teklifinde kapsam dışı bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2018, 02:30
YORUM EKLE